Service Center
+48 (0)32 889 84 12
Największy asortyment obrzeży w Europie
Obrzeża o każdej długości od 1 m
Na każde zamówienie przez Internet 2% rabatu
Skontaktuj się z nami
Niezbędne akcesoria
Uwaga!
Do użycia wybranych artykułów potrzebne będą Ci jeszcze następujące produkty:
Menu
Serwis
Obrzeża ABS
Obrzeża melaminowe
Obrzeża z drewna naturalnego
Obrzeża aluminiowe
Obrzeża PP
Krawędzie mostka
Obrzeża opasające
Obrzeża akrylowe
Obrzeża podkładowe
Obrzeża PET
Obrzeża PVC
Uchwyty i gałki
Uchwyty muszlowe i miseczkowe
Profilowe listwy uchwytowe
Garderoba
Technika łączenia
Systemy cokołowe
Profile techniczne
Oświetlenie
Obróbka obrzeży
Kleje
Środki antyadhezyjne i środki czyszczące
Korekta powierzchni
Narzędzia
zamknij

Oświadczenie dot. polityki prywatności

Ochrona danych jest kwestą zaufania, a Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Szanujemy Państwa sferę prywatną oraz osobistą. Ochrona, a także zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest dla nas istotną sprawą. Aby mogli się Państwo czuć pewnie podczas odwiedzania naszych stron internetowych, ściśle przestrzegamy przepisów prawa podczas przetwarzania danych osobowych i chcielibyśmy w tym miejscu poinformować Państwa o naszym gromadzeniu oraz wykorzystywaniu danych.
Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO, a także przepisów ochrony danych obowiązujących na płaszczyźnie krajowej. Ochrona danych jest dla całej naszej firmy zagadnieniem priorytetowym. Współpracujemy tylko z partnerami, którzy również mogą wykazać odpowiedni poziom ochrony danych w ramach wykonywanych przez siebie procesów przetwarzania. Przetwarzamy Państwa dane tylko za Państwa wyraźną zgodą, która odnosi się do umowy lub środków poprzedzających jej zawarcie w ramach świadczonych usług, lub w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się za pozwoleniem lub zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z właściwych przepisów prawa. Poniższe wytyczne dotyczące ochrony danych obejmują zarówno obowiązujące obecnie krajowe ramy prawne, jak i wymogi unijnego Europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. w całej Europie. Odniesienia do podstaw prawnych RODO są miarodajne od 25 maja 2018 r. W żadnym wypadku nie sprzedamy ani nie udostępnimy Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim. Poniżej pragniemy udzielić Państwu szczegółowych informacji o obsłudze Państwa danych w sektorach naszej firmy. 
Korzystając ze standardowych funkcji Państwa przeglądarki, mogą Państwo wydrukować lub zapisać niniejszy dokument. Poniższe oświadczenie o ochronie danych stanowi dla Państwa wyjaśnienie tego, jakie dane są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz rodzaju danych i sposobu ich przetwarzania, jak też sposobu wykorzystania przez naszą firmę.
 

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych jest:
 
Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85 
46395 Bocholt
Niemcy
Tel.: +49 (0) 2871-2550-0
Strona internetowa: www.ostermann.eu

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

TÜV Informationstechnik GmbH
Grupa kapitałowa TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Departament Ochrony Danych
Langemarckstraße 20
45141 Essen
 
Telefon +49 (0) 201 – 8999-899
Telefaks +49 (0) 201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do udostępnienia poprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się zawsze jedynie za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
Podczas przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zasada dotyczy również operacji przetwarzania koniecznych do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy niezbędne do życia interesy podmiotu danych, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają pierwszeństwa przed wymienionym wyżej interesem, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Usuwanie danych oraz okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostają usunięte i zablokowane po ustaniu celu przechowywania. Ponadto przechowywanie może następować w przypadkach, gdy jest ono przewidziane przez ustawodawstwo europejskie lub krajowe w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub pozostałych przepisach, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych następuje również w przypadkach, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Dostarczenie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Z każdym uruchomieniem naszej strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane oraz informacje z systemu komputera odwiedzającego. 
W tym procesie gromadzone są następujące dane:
 • informacje o typie i wersji stosowanej przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę 
 • strony internetowe, które zostały uruchomione przez system użytkownika za pomocą naszej strony
 • ustawienia kraju i języka przeglądarki (sterowanie stroną)
Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i tworzenia plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapisany na czas trwania sesji. 
 
Zapis w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Dane służą nam ponadto do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca analiza danych w celach marketingowych. 
 
W zakresie tych celów pojawia się nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, okres przechowywania kończy się wraz z zakończeniem odpowiedniej sesji. 
 
W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dane usuwane są najpóźniej po siedmiu dniach. Istnieje możliwość zapisu danych na okres wykraczający ponad rzeczony. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub poddane modyfikacji, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego stronę nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu oraz usunięcia

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. Użytkownik nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu. 

V. Używanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisane w przeglądarce internetowej lub przez nią w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uruchamia daną stronę internetową, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym uruchomieniu witryny. 
Używamy cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby przeglądarka odwiedzającego mogła być zidentyfikowana nawet po przejściu na inną stronę. 
W plikach cookie są przy tym zapisywane następujące dane:
 • ustawienia języka
 • ustawienie kraju
 • ustawienia sesji (ID sesji)
Ponadto na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania stron. 
W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:
 • wprowadzone wyszukiwane hasła
 • częstotliwość odsłon strony
 • korzystanie z funkcji strony internetowej
 • uruchamiane podstrony i czas pobytu
 • droga do oraz z naszej strony internetowej
Dane użytkowników zebrane w ten sposób są pseudonimizowane przez techniczne środki ostrożności. Dzięki temu przypisanie danych do użytkownika uruchamiającego stronę nie jest już możliwe. Te dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

b) Targetowanie 

Nasze witryny wykorzystują technologię plików cookie do gromadzenia danych w celu optymalizacji naszych reklam oraz pełnej oferty online. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, ale służą jedynie do pseudonimowej oceny korzystania ze strony głównej. Państwa dane nigdy nie zostaną połączone z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować Państwu reklamy i/lub specjalne oferty oraz usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych w kontekście analizy strumienia kliknięć. Naszym celem jest uczynienie dla Państwa naszej oferty online tak atrakcyjną, jak to tylko możliwe, a także zaprezentowanie Państwu reklamy pasującej do Państwa zainteresowań. 

c) Pliki cookie podmiotów zewnętrznych (third party cookies)

Korzystamy z usług kilku partnerów reklamowych, aby uczynić ofertę oraz stronę internetową bardziej interesującymi. W związku z tym podczas jednego odwiedzenia stron internetowych na Państwa dysku twardym zostaną zapisane również pliki cookie firm partnerskich. Chodzi o tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po określonym czasie. Te tymczasowe lub trwałe pliki cookie (okres trwałości od 14 dni do 10 lat) są przechowywane na dysku twardym i usuwane samoistnie po upływie określonego czasu. Pliki cookie naszych firm partnerskich zawierają również tylko pseudonimiczne, w większości nawet anonimowe dane. Mogą to być na przykład dane o produktach przeglądanych przez Państwa, o tym, czy coś zostało kupione, które produkty były wyszukiwane itp. Ponadto niektórzy z naszych reklamodawców zbierają również informacje na temat stron internetowych, które odwiedzili Państwo wcześniej lub na temat tego, które produkty Państwa interesują, na przykład, aby móc wyświetlać reklamy najlepiej odpowiadające Państwa zainteresowaniom. Te pseudonimowe dane nigdy nie zostaną połączone z Państwa danymi osobowymi. Mają one wyłącznie na celu umożliwienie naszym reklamodawcom zwrócenie się do Państwa z reklamą, która może Państwa rzeczywiście zainteresować. 
 

d) W jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie? 

W zależności od używanej przeglądarki mogą Państwo ustawić zapisywanie plików cookie jedynie po wyrażeniu przez Państwa zgody na zapis. Jeśli chcą Państwo akceptować pliki cookie stosowane przez nas, a nie pliki cookie naszych usługodawców i partnerów, mogą Państwo wybrać w przeglądarce opcję ustawień: „Blokuj pliki cookie od dostawców zewnętrznych”. Zasadniczo w opcji Pomoc w pasku menu Państwa przeglądarki internetowej można zobaczyć, w jaki sposób mogą Państwo odrzucić nowe pliki cookie, a także wyłączyć te już otrzymane. W przypadku komputerów współużytkowanych, które ustawione są w taki sposób, że akceptują pliki cookie oraz pliki flash cookie, zalecamy całkowite wylogowanie się po zakończeniu pracy.

e) Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną do przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

f) Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z technicznie koniecznych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po zmianie strony.
Pliki cookie są nam potrzebne w następujących aplikacjach:
 • Przejęcie ustawień języka
 • Ustawienia kraju
 • Ponowne rozpoznanie gościa (obsługa sesji)
Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej witryny oraz jej zawartości. Dzięki plikom cookie do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest używana, dzięki czemu możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę. 
W zakresie tych celów pojawia się nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

g) Czas przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony internetowej. W związku z tym jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, mogą państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które już są zapisane, mogą zostać usunięte w każdej chwili. Może to nastąpić również w sposób automatyczny. Jeżeli pliki cookie zostaną zdezaktywowane na naszej stronie internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny może nie być już możliwe.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Dajemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Rejestracja może odbyć się na różne sposoby (np. telefon, poczta elektroniczna, kontakt podczas targów, rozdawanie wizytówek, strona internetowa). W trakcie rejestracji na naszej stronie internetowej dane są wpisywane do maski wprowadzania, a następnie nam przekazywane i przez nas zapisywane. W innych przypadkach pracownicy zbierają dane w naszych systemach. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji gromadzimy następujące dane: 
 • Firma 
 • NIP-UE
 • Branża
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko 
 • Ulica 
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Region
 • Kraj 
 • Telefon
 • Faks
 • E-mail
 • Temat wiadomości
 • Wiadomość
Jeśli klient zalogował się przy pomocy swoich danych dostępowych, może wysłać wiadomość i zaznaczyć opcję wysłania newslettera. Gromadzone są przy tym następujące dane:
 • Temat wiadomości
 • Wiadomość
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany, zostanie zarejestrowany w tym procesie.  
 
Dodatkowo podczas rejestracji zostaną zebrane następujące dane:
 • data i godzina rejestracji
W ramach procesu rejestracji pobierana jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych, zwracamy także Państwa uwagę na niniejsze oświadczenie ochrony danych. 
 
Jeśli kupią Państwo towary lub usługi na naszej stronie internetowej i wpiszą przy tym swój adres e-mail, może to zostać wykorzystane przez nas do wysłania newslettera. W takim przypadku za pomocą newslettera zostanie przesłana wyłącznie reklama bezpośrednia naszych podobnych towarów lub usług.
 
Z wyjątkiem korzystania z naszego narzędzia marketingu e-mail Salesforce, przesyłanie danych w celu wysyłania newsletterów nie będzie przekazywane stronom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przesłania newsletterów.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika po wyrażeniu jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pozyskanie adresu e-mail użytkownika ma na celu dostarczenie newslettera. 
Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów ich gromadzenia. Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu oraz usunięcia

Subskrypcja newslettera może zostać zakończona w dowolnym momencie przez danego użytkownika. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link służący do rezygnacji z newslettera. 

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. W tym procesie dane podawane są do maski wprowadzania, a następnie przekazywane nam i przez nas zapisane. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:
 
W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:
 • Firma 
 • NIP-UE
 • Branża
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko 
 • Ulica 
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Region
 • Kraj 
 • Telefon
 • Faks
 • E-mail
 • data i godzina rejestracji
W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych przy wyrażeniu zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit.: a, b RODO. 

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana do przygotowania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.
Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z tego powodu następujące informacje wyświetlane są użytkownikowi dopiero po rejestracji, sprawdzeniu oraz zalogowaniu.
 • Funkcje przetwarzania zamówień i zarządzania jego danymi
Podobnie wymagana jest rejestracja użytkownika w celu wykonania umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. Zebrane dane służą do procesu przetworzenia zakupu oraz wysyłki.
 

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów ich gromadzenia.
 
Dzieje się tak w trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub realizacji środków poprzedzających jej zawarcie, jeżeli dane nie są już konieczne do przeprowadzenia umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych kontrahenta w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu oraz usunięcia

Użytkownicy mają możliwość anulowania rejestracji w każdej chwili. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo zlecić korektę swoich zapisanych danych. 
 
Zmiana lub korekta danych możliwa jest w następujący sposób:
 • telefonicznie 
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • faksem
 • część danych mogą Państwo zmieniać na stronie internetowej
Jeżeli dane są wymagane do wypełnienia umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających jej zawarcie, przedwczesne usunięcie ich jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie występują zobowiązania umowne lub prawne uniemożliwiające usunięcie danych. 

VIII. Formularz kontaktowy oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania są nam przekazywane i przez nas zapisane. Są to następujące dane:
 
w momencie wysłania wiadomości, następujące dane zostaną również zapisane, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w sklepie internetowym:
 • Firma 
 • NIP-UE
 • Branża
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko 
 • Ulica 
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Region
 • Kraj 
 • Telefon
 • Faks
 • E-mail
 • Temat wiadomości
 • Wiadomość
 • Data i godzina kontaktu
Jeśli użytkownik zalogował się przy użyciu swoich danych dostępowych, zapisywane są następujące dane: 
 • Temat wiadomości
 • Wiadomość
 • Data i godzina kontaktu
W ramach procesu przesyłania pobierana jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych, zwracamy także Państwa uwagę na niniejsze oświadczenie ochrony danych.
 
Opcjonalnie można skontaktować się za pomocą podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane drogą elektroniczną są zapisywane. 
 
W tym kontekście nie ma miejsca przekazywanie danych osobom trzecim. Dane są używane wyłącznie w celu przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych przy wyrażeniu zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości elektronicznej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania służy nam jedynie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również konieczny, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego maski wprowadzania oraz wysłanych pocztą elektroniczną następuje to w momencie zakończenia konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona, gdy na podstawie okoliczności można wywnioskować, iż dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. 
 
Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu oraz usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami przez pocztę elektroniczną, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie powinna być kontynuowana.
Odwołanie zgody i sprzeciw wobec przechowywania danych może nastąpić w następujący sposób:
 • telefonicznie 
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • faksem
Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim

W celu stworzenia możliwie najbardziej przyjaznej i wygodnej strony internetowej dla Państwa jako użytkowników, korzystamy z pojedynczych usług zewnętrznych usługodawców. Poniżej mają Państwo możliwość zapoznania się z przepisami o ochronie danych w zakresie stosowania oraz korzystania z usług i funkcji, a także w przypadku dostawców usług zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami.
Etracker
Dostawca tej strony korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (https://www.etracker.com/en/) w celu analizy danych związanych z użytkowaniem. Stosuje się przy tym pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej witryny przez jej odwiedzających oraz wyświetlanie treści lub reklam związanych z użytkowaniem. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
 
Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker na zlecenie dostawcy niniejszej strony internetowej wyłącznie na terenie Niemiec, a zatem podlegają rygorystycznym niemieckim oraz europejskim przepisom i standardom w zakresie ochrony danych. Firma etracker była w związku z tym poddana niezależnym kontrolom, certyfikowana i wyróżniona znakiem jakości ePrivacyseal .
 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (UE RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online znajdującej się na stronie internetowej. W związku z tym, iż prywatność naszych gości jest dla nas szczególnie ważna, adres IP w etracker jest anonimizowany tak wcześnie, jak to możliwe, natomiast identyfikatory logowania lub urządzenia zostały przekonwertowane przez etracker na jednoznaczny klucz, który nie jest przypisany do osoby. Firma etracker nie podejmuje takich działań jak: stosowanie na wszelkie inne sposoby, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie stronom trzecim.
 
Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec opisanemu przetwarzaniu danych, jeśli dane są danymi osobowymi. Sprzeciw nie ma dla Państwa skutków negatywnych: Odwołanie zapisu danych dla strony internetowej klienta
 
Więcej informacji o ochronie danych w firmie etracker znajdą Państwo tutaj.
 

X. Prawa podmiotu danych

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dane dotyczą (podmiotem danych) w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo informacji

Mogą Państwo wymagać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. 
Jeżeli przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo wymagać od administratora następujących informacji:
 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy, lub ew. kategorii odbiorców, którym ujawniono lub ciągle ujawniane są dotyczące Państwa dane osobowe;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od podmiotu danych;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w takich przypadkach znaczące informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na podmiot danych.
Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mogą Państwo żądać pouczenia o stosownych gwarancjach przekazywania zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania 

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych przez administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator ma niezwłocznie dokonać sprostowania danych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych na czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwracają się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie wymaga już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one konieczne Państwu do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jednakże nie stwierdzono, czy przeważają prawnie uzasadnione powody administratora, wobec Państwa powodów.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te – abstrahując od ich zapisu – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub w Państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało zastosowane, będą Państwo poinformowani przez administratora przed cofnięciem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli występuje jeden z powodów:
 • dotyczące Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
 • odwołują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz nie istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych; 
 • zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują żadne priorytetowe uzasadnione podstawy przetwarzania, lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO; 
 • dotyczące Państwa dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem; 
 • usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest wymagane w celu spełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator; 
 • dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO;

b) Udzielanie informacji osobom trzecim

Jeżeli administrator danych upublicznił Państwa dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje odpowiednie środki, również techniczne, uwzględniając dostępne środki techniczne oraz koszty implementacji, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, iż Państwo jako podmiot danych zażądali usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii, czy replikacji tychże danych osobowych. 

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:
 • do korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;
 • do spełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do archiwalnych celów użyteczności publicznej, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w lit. a), prawdopodobnie uniemożliwi lub zakłóci osiągnięcie celów tego przetwarzania, albo
 • w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informowania

Jeśli dochodzili Państwo praw do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem.

Przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji od administratora na temat tych odbiorców.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi w formacie uporządkowanym, powszechnym oraz nadającym się do odczytu. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód administratora, któremu wcześniej dostarczono dane, jeżeli

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9, ust. 2 litera a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo także prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i prawa innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania urzędowego uprawnienia przekazanego administratorowi.

7. Prawo sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; zasada ta obowiązuje również w przypadku profilowania opartego o rzeczone postanowienia. 

Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, egzekwowanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią.
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie do celów reklamy bezpośredniej, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.
Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w pojedynczym przypadku oraz profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na procesie automatycznego przetwarzania – w tym profilowaniu – która będzie miała wobec Państwa skutek prawny lub mogą szkodzić Państwu w podobny sposób. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy decyzja 

 • jest konieczna do zawarcia lub spełnienia umowy między Państwem a administratorem,
 • jest dopuszczalna na podstawie ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, a także ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, lub
 • nastąpiła za Państwa wyraźną zgodą.
Decyzje tego typu nie powinny opierać się jednakże o szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g oraz podjęto odpowiednie środki ochrony praw i wolności, a także Państwa prawnie uzasadnionego interesu.
W odniesieniu do przypadków, o których mowa w punktach (1) i (3) administrator podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, w celu wyrażenia swojego stanowiska oraz sprzeciwu wobec decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim miejsca pobytu, pracy lub miejsca domniemanego wykroczenia, jeżeli są Państwo zdania, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO. 
Organ nadzoru, w którym została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka zaskarżenia na podstawie art. 78 RODO.
 

XI. Pozostałe wskazówki

1. Obcojęzyczne strony

Jeżeli części strony są oferowane również w językach innych niż niemiecki, jest to wyłącznie usługa skierowana do naszych klientów, potencjalnych klientów i pracowników, którzy nie władają językiem niemieckim.