Centrul de asistență
kanten_kantensortiment_light
Cea mai mare gamă de canturi disponibile imediat din Europa
kanten_1m_light
Canturi cu orice lungimi începând cu 1 metru
Toate articolele din depozit comandate până la orele 16:00 sunt livrate în termen de 24 de ore
Luați legătura cu noi
Accesorii necesare
Atenție!
Pentru prelucrarea articolului selectat veți avea nevoie și de următoarele produse:
Meniu
Serviciu
OSTERMANN – Distribuitor pentru industria mobilei
Canturi ABS
Canturi melaminate
Canturi de lemn veritabil
Canturi de aluminiu
Canturi PP
Canturi T-Bar
Canturi cu margini de fixare
Canturi acrilice
Canturi pentru vopsit
Canturi PVC
Adezivi cu topire la cald
Canturi din linoleum
Sisteme de iluminat pentru mobilier
Mânere-baghetă
Mânere încastrate
Profiluri de construcție
Profiluri funcționale
Profiluri decorative
Prelucrare și organizare canturi
Unelte de mână
Adezivi
Agenti de separare, curățare și lubrifianți
Corectare suprafețe
închidere

Declarație de protecție a datelor

Preambul

Protecția datelor este o chestiune de încredere, iar încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și sfera personală. Prin urmare, protecția și colectarea, prelucrarea și utilizarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă preocupări importante pentru noi. Pentru a ne asigura că vă simțiți în siguranță atunci când vizitați site-ul nostru web, respectăm cu strictețe prevederile legale atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și am dori să vă informăm aici despre modul în care colectăm și utilizăm datele.

Ne-am angajat să respectăm RGPD și legile naționale privind protecția datelor. Pentru noi, protecția datelor este o chestiune corporativă cu prioritate superioară și lucrăm doar cu parteneri care pot demonstra, la rândul lor, un nivel adecvat de protecție a datelor în cadrul procesării datelor dumneavoastră. Procesăm datele dumneavoastră numai dacă ne-ați acordat consimțământul expres, dacă acest lucru se bazează pe un contract sau pe măsuri precontractuale în temeiul unor servicii sau dacă legile relevante permit sau necesită prelucrarea datelor. Următoarele informații privind protecția datelor acoperă atât cadrul legal național aplicabil în prezent, cât și cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) valabil în toată Europa începând cu 25 mai 2018. Trimiterile la bazele legale ale RGPD se vor aplica începând cu 25 mai 2018. Niciodată nu vom vinde datele dumneavoastră, și nici nu le vom transmite unor terți neautorizați. Am fi încântați să vă informăm în detaliu despre gestionarea datelor dumneavoastră în cadrul diviziilor noastre.

Puteți tipări sau salva acest document folosind funcționalitatea obișnuită a browserului dumneavoastră. Următoarea declarație de protecție a datelor explică ce date sunt colectate pe site-urile noastre web și ce date prelucrăm și folosim și în ce mod.

I. Numele și adresa operatorului de date

Operatorul de date, așa cum este definit în Regulamentul general privind protecția datelor și în alte legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și în alte reglementări privind protecția datelor, este:

OSTERMANN S.R.L.
DN69 KM 10+510 
Parcul Industrial Sânandrei
307375 Sânandrei
România

Tel.: +40 256 702 535
E-mail: datenschutzbeauftragter@ostermann.eu
Site web: www.ostermann.eu

II. Detaliile de contact ale responsabilului pentru protecția datelor

TÜV Informationstechnik GmbH
Grupul de companii TÜV NORD
Securitate IT, securitate în afaceri și confidențialitate
Fachstelle für Datenschutz / Departamentul de specialitate pentru protecția datelor
Am TÜV 1
45307 Essen
Germania

Telefon +49 (0) 201 - 8999-899
Fax +49 (0) 201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Informații generale privind prelucrarea datelor

1. Domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm și folosim datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în măsura în care acestea sunt necesare pentru a oferi un site web funcțional, precum și pentru a oferi conținutul și serviciile noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod obișnuit numai cu acordul utilizatorului. Are loc o excepție în cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive factuale și prelucrarea datelor este permisă de lege.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) va servi ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare executării unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6 alin. 1 lit. b RGPD va servi ca bază legală. Acest lucru se aplică și operațiunilor de procesare care sunt necesare pentru a derula măsuri precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă compania noastră, art. 6 alin. 1 lit. c RGPD va servi ca bază legală.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) litera (d) RGPD va servi ca bază legală.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul menționat, art. 6 alin. 1 lit. f RGPD va servi ca bază legală pentru procesare.

3. Ștergerea și durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul stocării nu se mai aplică. În plus, datele pot fi stocate dacă acest lucru a fost stipulat de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte dispoziții UE la care este supus operatorul de date. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este nevoie de stocarea suplimentară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

IV. Tipuri de prelucrare a datelor

1. Prelucrări de date referitoare la antreprenori sau angajați din companii

Contractele noastre cu clienții și furnizorii urmăresc să ofere antreprenorilor și companiilor o gamă cât mai largă posibil de servicii adecvate. Aici prelucrăm date cu caracter personal de la antreprenori (în cazul datelor referitoare la antreprenori este vorba de date cu caracter personal numai dacă antreprenorul este o persoană fizică) sau de la angajați din companii. Companiile respectivele sau antreprenorii respectivi pot avea o relație contractuală sau precontractuală cu noi, însă, în cazuri izolate, putem prelucra totuși și date de la companii și angajații acestora când nu există o astfel de relație precontractuală sau contractuală. Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului respectiv, asta însemnând, că nu mai există nici un contract cu clientul și că noi nu mai intenționăm să încheiem un contract cu clientul respectiv, că nu mai există niciun interes legitim și că noi nici nu mai suntem obligați să păstrăm în continuare documente în care ar putea fi conținute date cu caracter personal.

2. Prelucrările de date în scopul gestionării și pregătirii contractului

Prelucrăm date cu caracter personal în scopul gestionării contractului, asta însemnând, că prin aceasta putem oferi clienților și furnizorilor noștri serviciile care fac obiectul contractului precum și în scopul pregătirilor corespunzătoare pentru contract. Dacă în cazul clientului este vorba de o persoană fizică, baza legală este, că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau pentru derularea de măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 alin. 1 paragraf 1 b RGPD. Dacă prelucrăm date cu caracter personal de la angajați ai clientului, baza legală este un interes legitim conform art. 6 alin. 1 paragraf 1 f RGPD. Interesul legitim constă în derularea activității noastre de afaceri și pe cea a clientului. Nu există un interes conflictual al persoanei respective vizate în acest caz, deoarece, chiar din punctul de vedere al clientului nostru, prelucrarea de către noi în cadrul raportului de muncă existent cu persoana vizată este necesară (§ 26 Legea federală privind protecția datelor-nouă). În acest scop, stocăm date cu caracter personal pe durata contractului. În plus, stocăm documente contabile pentru o perioadă de zece ani și scrisori de afaceri, deci orice mesaj referitor la pregătirea, derularea sau care are ca obiect anularea unei tranzacții, pentru o perioadă de șase ani, pentru a ne îndeplini obligațiile legale de păstrare conform § 257 alin. 1 nr. 2 HGB și § 147 AO, iar termenul începe aici odată cu terminarea anului calendaristic în care scrisoarea de afaceri a fost primită sau trimisă resp. a fost întocmit documentul contabil. Baza legală este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.

3. Consiliere clienți

Prelucrăm datele cu caracter personal ale clientului sau ale unui client potențial resp. ale angajaților săi ca persoane de contact primite în legătură cu un contract sau cu o solicitare, chiar și după încheierea contractului resp. când nu se încheie niciun contract, în scopul consilierii clienților și pentru ca, pe baza încheierilor de contracte sau a solicitărilor anterioare, să putem să recomandăm servicii adecvate în cazul unei solicitări noi din partea clientului sau a clientului potențial. Baza legală este un interes legitim conform art. 6 alin. 1 paragraf 1 f RGPD. Interesul legitim constă în derularea activității noastre de afaceri. În acest scop, stocăm date cu caracter personal atât timp cât presupunem că respectivul client poate încheia cu noi pe viitor un alt contract sau un prim contract, fapt care este valabil, până când clientul în cauză ne declară că în niciun caz nu va încheia cu noi vreodată un contract.

4. Prelucrare de date pentru scopuri publicitare generale

Prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților noștri precum și ale altor antreprenori și companii care nu sunt într-o relație de afaceri cu noi și în acest context, dacă este necesar, și de la persoanele de contact de acolo în scopul reclamei directe, în măsura în care este permis legal. În măsura în care nu am colectat aceste date direct de la persoana vizată respectivă, putem prelua date de contact ale persoanei vizate și din surse publice, spre exemplu, în special de pe site-ul companiei respective, din cataloage de branșă sau din reclame de locuri de muncă plasate de companie. În legătură cu aceste scopuri de publicitate directă, putem lua în considerare, de asemenea, încheierile anterioare de contracte ale clienților noștri și specificul companiei, ca de exemplu, apartenența la branșă sau mărimea companiei respective/antreprenorului respectiv, în scopul de a face publicitatea cât mai adecvată posibil. Baza legală este un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 paragraf 1 f RGPD. Interesul legitim constă în prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reclamei directe însăși (a se vedea considerentul 47 din RGPD). Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării de date cu caracter personal care le vizează în scopul unei astfel de reclame. Această obiecție o puteți ridica în orice moment folosind datele de contact menționate în "numele și adresa persoanei responsabile"; în cazul publicității prin e-mail, găsiți un opt-link direct în e-mailul respectiv. Stocăm datele în acest scop atât timp cât suntem interesați să încheiem un contract cu compania în cauză sau până la declararea unei obiecții.

V. Profiluri social media

Pe lângă prezența noastră online, întreținem profiluri pe rețelele sociale "Facebook", "Instagram" și "LinkedIn" pe baza interesului nostru legitim de a informa despre diferitele posibilități de carieră de la noi și pentru a face ușor accesibile pentru cei interesați informații corespunzătoare companiei noastre prin intermediul diferitelor mijloace media.

Furnizorul de servicii pe Facebook este Facebook Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, compania-mamă este Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Rețeaua Facebook este certificată în baza Acordului privind scutul de confidențialitate UE-SUA (EU-US-Privacy Shield) și asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor cu caracter personal.

Furnizorul de servicii pe Instagram este Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA

Furnizorul de servicii LinkedIn este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Prin utilizarea rețelelor sociale, datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în afara Spațiului Economic European. Dintre acestea fac parte în special date stocate de către utilizator în rețeaua socială (nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon) precum și adresa IP.

Prin utilizarea de module cookie, datele pot fi utilizate și pentru crearea de profiluri de utilizator precum și în scopuri de cercetare de piață și de publicitate.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării paginii noastre de Facebook există deci o responsabilitate comună din partea noastră și a Facebook. Acordul corespunzător poate fi vizualizat pe pagina https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pentru mai multe detalii, se face trimitere la Declarația privind protecția datelor de la Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy) și Instagram (instagram.com/about/legal/privacy).

Pe pagina www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen se pot defini suplimentar preferințele de publicitate pe Facebook.

VI. Furnizarea site-ului web și crearea fișierelor jurnal

1. Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului apelant.

Sunt colectate următoarele date:

 • Informații despre tipul și versiunea de browser utilizat
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora accesului
 • Site-urile web de la care sistemul utilizatorului ajunge pe site-ul nostru web
 • Site-urile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web
 • Setările de țară și limbă ale browserului (pagina de control)

Datele sunt stocate și în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

Baza legală pentru stocarea temporară a fișierelor de date și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite furnizarea site-ului web către computerul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Datele sunt stocate în fișiere jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informatică. În acest context nu are loc nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing.

De asemenea, scopul îl constituie și interesul nostru justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul în care datele sunt colectate pentru a face site-ul web disponibil, colectarea se încheie odată ce fiecare sesiune s-a încheiat.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, acest lucru se va întâmpla după cel mult șapte zile. Este posibilă stocarea suplimentară. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau îndepărtate, astfel încât atribuirea clientului apelant nu mai este posibilă.

5. Dreptul la obiecție și eliminare

Colectarea datelor pentru a face site-ul web disponibil și salvarea acestor date în fișierele jurnal sunt necesare pentru a opera site-ul web. Prin urmare, utilizatorul nu are dreptul să se opună.

VII. Utilizarea modulelor cookie

1. Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

Site-ul nostru web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browser-ul de internet în sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează un site web, poate fi stocat un cookie pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține un șir de caractere caracteristice care permite o identificare unică a browserului atunci când site-ul web este apelat din nou.

Folosim module cookie pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browserului apelant chiar și după o modificare a paginii.

În modulele cookie sunt stocate și transmise următoarele date:

 • Setări de limbă
 • Setări de țară
 • Setări de sesiune (ID sesiune)

De asemenea, pe site-ul nostru web folosim module cookie care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului.

Aceasta permite transmiterea următoarelor date:

 • Termeni de căutare folosiți
 • Frecvența vizualizărilor paginilor
 • Utilizarea funcțiilor site-ului web
 • Subpaginile vizitate și durata sesiunii
 • De unde ajungeți și ce accesați de pe site-ul nostru web

Datele utilizatorilor care sunt colectate în acest mod sunt redate pseudonimizat prin mijloace tehnice. Prin urmare, nu mai este posibilă atribuirea datele utilizatorului care ne vizitează. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

2. Targeting

Pe site-urile noastre web, datele sunt colectate pe baza tehnologiei cookie pentru a optimiza publicitatea și întreaga noastră ofertă online. Aceste date nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, ci servesc doar pentru o evaluare pseudonimizată a utilizării paginii de pornire. Datele dumneavoastră nu vor fi niciodată combinate cu datele cu caracter personal stocate de noi. Cu această tehnologie vă putem prezenta publicitate și/sau oferte speciale și servicii al căror conținut se bazează pe informațiile obținute în conexiune cu analiza clickstream. Scopul nostru este de a face oferta noastră online cât mai atractivă pentru dumneavoastră și de a vă prezenta publicitate care corespunde domeniilor dumneavoastră de interes.

3. Module cookie ale terțelor părți

Folosim unii parteneri de publicitate care ajută la crearea unei oferte de internet și a unor site-uri web mai interesante pentru dumneavoastră. Din acest motiv, și modulele cookie ale companiilor partenere sunt stocate pe hard-diskul dumneavoastră atunci când vizitați site-urile web. Acestea sunt module cookie temporare/permanente, care sunt șterse automat după un timp specificat. Aceste module cookie temporare sau permanente (ciclu de viață de la 14 zile la 10 ani) sunt stocate pe hard-disk și se șterg singure după ora specificată. Și modulele cookie ale companiilor partenere conțin date pseudonimizate, în mare parte chiar anonime. Aceasta include, de exemplu, date despre produsele la care v-ați uitat, dacă s-a achiziționat ceva, ce produse au fost căutate etc. De asemenea, și unii dintre partenerii noștri de publicitate colectează informații despre paginile pe care le-ați vizitat anterior sau despre produsele care v-au interesat, de exemplu, pentru a vă putea afișa publicitatea care se potrivește cel mai bine intereselor dumneavoastră. Aceste date pseudonimizate nu vor fi niciodată combinate cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Unicul lor scop este de a permite partenerilor noștri de publicitate să vă afișeze publicitate care ar putea să vă intereseze în mod real.

4. Cum puteți preveni stocarea modulelor cookie?

În funcție de browserul folosit, puteți seta ca stocarea modulelor cookie să fie acceptată numai dacă sunteți de acord. Dacă doriți să acceptați numai modulele cookie pe care le folosim noi, ci nu modulele cookie ale furnizorilor și partenerilor noștri de servicii, puteți selecta setarea din browserul dumneavoastră „Blocare module cookie terțe părți”. De obicei, funcția de ajutor din bara de meniu a browserului dumneavoastră vă arată cum puteți respinge modulele cookie noi și cum puteți dezactiva modulele cookie deja primite. Vă recomandăm să vă delogați întotdeauna complet de pe computerele partajate, care sunt setate astfel încât modulele cookie și modulele cookie flash să fie acceptate.

5. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

6. Scopul procesării datelor

Scopul implementării modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a le facilita utilizatorilor folosirea site-urilor web. Unele dintre funcțiile de pe site-ul nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea modulelor cookie. Trebuie să fie posibil recunoașterea browserului chiar și după ce utilizatorul merge pe o nouă pagină de pe site.

Utilizăm module cookie pentru următoarele aplicații:

 • Ajustarea setărilor de limbă
 • Setări de țară
 • Recunoașterea vizitatorilor (gestionarea sesiunilor)

Datele de utilizator colectate de modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Modulele cookie de analiză sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru web și conținutul acestuia. Modulele cookie de analiză ne spun cum se folosește site-ul web, ceea ce ne permite să ne îmbunătățim continuu ofertele.

De asemenea, scopul îl constituie și interesul nostru justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

7. Durata depozitării, posibilitatea obiecției și eliminarea

Modulele cookie sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise site-ului nostru. Prin urmare, ca utilizator aveți și un control complet asupra utilizării modulelor cookie. Puteți ajusta setările browserului dumneavoastră web pentru a dezactiva sau limita transmiterea modulelor cookie. Modulele cookie salvate anterior pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. Dacă modulele cookie sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile site-ului web.

VIII. Buletinul informativ

1. Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web le oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea datelor cu caracter personal. Înregistrarea poate fi realizată în diferite moduri (de ex. prin telefon, e-mail, prin contact personal la târguri, trimiterea cărților de vizită, contact personal). Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru web, datele sunt introduse într-un ecran de intrare și sunt transmise către noi și salvate. În alte cazuri, angajații noștri introduc datele în sistemele noastre. Datele nu vor fi transmise niciunor terțe părți. În timpul procesului de înregistrare sunt colectate următoarele date:

 • Companie
 • Cod TVA
 • Industrie
 • Titlu
 • Prenume
 • Nume de familie
 • Strada
 • Număr de imobil
 • Cod poștal
 • Localitate
 • Regiune
 • Țară
 • Număr de telefon
 • Număr de fax
 • E-mail
 • Subiectul mesajului
 • Mesaj

Dacă clientul s-a logat cu datele sale de acces, el poate trimite un mesaj și poate bifa caseta pentru trimiterea buletinului informativ. Sunt colectate următoarele date:

 • Subiectul mesajului
 • Mesaj

Dacă utilizatorul nu este încă înregistrat, el va fi înregistrat în decursul acestui proces.

În plus, la înregistrare sunt colectate următoarele date:

 • Data și ora înregistrării

În timpul procesului de înregistrare, este obținut consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.

Dacă achiziționați produse sau servicii de pe site-ul nostru web și ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail, o putem folosi ulterior pentru a vă trimite un buletin informativ. Într-un astfel de caz, buletinul informativ trimis va conține doar publicitate directă pentru bunuri sau servicii similare proprii.

În afară de utilizarea instrumentului nostru de marketing prin e-mail Salesforce, datele nu sunt transmise terților în contextul procesării datelor pentru trimiterea buletinelor informative. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ.

Pentru a trimite buletinul nostru informativ, folosim serviciul Salesforce Marketing Cloud, care este operat de către compania salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, SUA (Salesforce; reprezentată în Germania de către: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Germania).

Utilizarea de module cookie de analiză și de pixeli de urmărire se face cu scopul de a îmbunătăți calitatea buletinului nostru informativ și a conținuturilor acestuia. Prin posibilitățile de analiză aflăm cum se utilizează buletinul nostru informativ și putem astfel optimiza permanent oferta noastră. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă puteți dezabona în orice moment de la buletinul informativ.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor după înregistrarea la buletinul informativ de către utilizator este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD. Baza legală pentru trimiterea buletinului nostru informativ ca urmare a vânzării de mărfuri sau servicii este § 7 alin. 3 UWG (Legea pentru practici comerciale neloiale).

3. Scopul procesării datelor

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la trimiterea buletinului informativ.

Colectarea altor date cu caracter personal ca parte a procesului de înregistrare servește la prevenirea utilizării necorespunzătoare a serviciilor sau a adresei de e-mail utilizate.

4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Celelalte date cu caracter personal colectate în timpul procesului de înregistrare vor fi șterse, în general, după o perioadă de șapte zile.

5. Dreptul la obiecție și eliminare

Abonamentul la newsletter poate fi anulat de către utilizatorul în cauză în orice moment. În acest scop, există un link corespunzător disponibil în fiecare buletin informativ.

IX. Înregistrare

1. Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web le oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea datelor cu caracter personal. Datele sunt introduse într-un ecran de intrare și sunt transmise către noi și salvate. Datele nu vor fi transmise niciunor terțe părți. În timpul procesului de înregistrare sunt colectate următoarele date:

 • Companie
 • Cod TVA
 • Industrie
 • Titlu
 • Prenume
 • Nume de familie
 • Strada
 • Număr de imobil
 • Cod poștal
 • Localitate
 • Regiune
 • Țară
 • Număr de telefon
 • Număr de fax
 • E-mail
 • Data și ora înregistrării

În timpul procesului de înregistrare se obține acordul utilizatorului pentru prelucrarea acestor date.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a, b RGPD dacă utilizatorul și-a acordat consimțământul.

3. Scopul procesării datelor

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru furnizarea anumitor conținuturi și servicii pe site-ul nostru web.

Oferta noastră se adresează exclusiv comercianților. Din acest motiv, următoarele informații sunt afișate utilizatorului numai după înregistrare, verificare și autentificare:

 • Funcții de procesare a comenzilor și de gestionare a datelor

În mod similar, înregistrarea utilizatorului este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu utilizatorul sau pentru realizarea unor măsuri precontractuale. Datele colectate sunt utilizate pentru achiziționare și pentru procesarea expedierii.

4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

Pentru acele date colectate în timpul procesului de înregistrare pentru a îndeplini un contract sau pentru a realiza măsuri precontractuale, acesta este cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Chiar și după încheierea contractului, poate fi necesară continuare stocării datelor cu caracter personal ale partenerului contractual pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau legale.

5. Dreptul la obiecție și eliminare

Ca utilizator, aveți posibilitatea de a anula înregistrarea în orice moment. Puteți modifica în orice moment datele stocate despre dumneavoastră.

Puteți modifica sau adapta datele în următoarele moduri:

 • Prin telefon
 • Prin e-mail
 • Prin fax
 • Unele date de pe site-ul web pot fi modificate

Dacă datele sunt necesare pentru a îndeplini un contract sau pentru realizarea măsurilor precontractuale, ștergerea prematură a datelor este posibilă numai în măsura în care nu există obligații contractuale sau statutare contrare.

X. Formular de contact și contact prin e-mail

1. Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact care poate fi folosit pentru contactul pe cale electronică. Dacă un utilizator acceptă această posibilitate, datele introduse în ecranul de intrare ne vor fi transmise și le vom stoca. Aceste date includ:

La momentul transmiterii mesajului, sunt stocate și următoarele date dacă utilizatorul nu este înregistrat în magazinul online:

 • Companie
 • Cod TVA
 • Industrie
 • Titlu
 • Prenume
 • Nume de familie
 • Strada
 • Număr de imobil
 • Cod poștal
 • Localitate
 • Regiune
 • Țară
 • Număr de telefon
 • Număr de fax
 • E-mail
 • Subiectul mesajului
 • Mesaj
 • Data și ora contactului

Dacă utilizatorul s-a logat cu datele de acces, vor fi stocate următoarele date:

 • Subiectul mesajului
 • Mesaj
 • Data și ora contactului

Consimțământul dumneavoastră este obținut pentru prelucrarea datelor în timpul procesului de trimitere și se face trimitere la prezenta Politică de protecție a datelor.

În mod alternativ, ne puteți contacta la adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.

În acest context, datele nu vor fi transmise niciunor terțe părți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. un RGPD împreună cu consimțământul utilizatorului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în timpul transmiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. În cazul în care contactul prin poșta electronică vizează încheierea unui contract, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

3. Scopul procesării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din ecranul de introducere servește doar scopului de a gestiona stabilirea contactului. În cazul contactului prin e-mail, acest lucru constituie și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de transmitere servesc la prevenirea utilizării necorespunzătoare a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informatică.

4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din ecranul de introducere al formularului de contact și pentru cele care au fost trimise prin e-mail, acesta este cazul atunci când conversația respectivă cu utilizatorul este încheiată. Conversația se încheie atunci când acest lucru poate fi dedus din circumstanțele în care faptele în cauză au fost în cele din urmă clarificate.

Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de transmitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

5. Dreptul la obiecție și eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a-și revoca în orice moment consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal. Într-un astfel de caz, conversația nu poate fi continuată.

Revocarea consimțământului și obiecțiunea de stocare pot avea loc după cum urmează:

 • Prin telefon
 • Prin e-mail
 • Prin fax

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării noastre vor fi șterse.

XI. Dezvăluirea datelor dumneavoastră către terțe părți

Pentru a face site-ul nostru web cât mai plăcut și mai confortabil posibil pentru dumneavoastră ca și utilizator, folosim ocazional servicii de la furnizori de servicii externi. Vă rugăm să citiți următoarele informații pentru a afla detalii despre reglementările privind protecția datelor pentru folosirea și aplicarea serviciilor și funcțiilor utilizate, pentru a vă putea exercita drepturile, dacă este necesar, și în ceea ce privește furnizorii de servicii.

1. etracker

Furnizorul acestui site web utilizează servicii ale etracker GmbH din Hamburg, Germania (https://www.etracker.com) pentru a analiza utilizarea datelor. În acest caz sunt utilizate module cookie, care permit o analiză statistică a utilizării acestei pagini web de către vizitatorii ei. Modulele cookie sunt mici fișiere text care sunt stocate de browserul de internet de pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Modulele cookie etracker nu conțin informații care să permită identificarea vreunui utilizator.

Datele pseudonimizate generate cu etracker sunt prelucrate și stocate exclusiv în Germania cu în numele furnizorului acestui site web de la etracker și, prin urmare, sunt supuse legilor și standardelor stricte germane și europene privind protecția datelor. În această privință, etracker a fost testat independent, a fost certificat și a primit sigiliul de omologare pentru protecția datelor al ePrivacyseal.

Prelucrarea datelor se realizează în temeiul legal al art. 6 alin.1 lit. f (interesul legitim) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD UE). Interesul nostru legitim cuprinde optimizarea ofertelor noastre online și a site-ului nostru web. Deoarece confidențialitatea vizitatorilor noștri este extrem de importantă pentru noi, adresa IP de la etracker este anonimizată cât mai devreme posibil, iar ID-urile de conectare sau de dispozitiv de la etracker sunt transformate într-o cheie unică care nu este atribuită niciunei persoane. etracker nu le folosește în alt scop, nu le combină cu alte date sau nu le transmite terților.

Vă puteți opune oricând prelucrării datelor menționate, în măsura în care aceasta este specifică persoanei. Obiecția dumneavoastră nu are consecințe în detrimentul dumneavoastră: Revocarea stocării datelor pentru site-ul web al clientului

Mai multe informații despre protecția datelor la etracker pot fi găsite aici.

2. Salesforce

Furnizorul acestui site web utilizează servicii ale companiei salesforce.com, Inc., Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, SUA (Salesforce; reprezentată în Germania de către: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Germania), (https://www.salesforce.com) pentru analiza de date de utilizare. La aceasta, se utilizează module cookie și pixeli de urmărire, care fac posibilă o analiză statistică a utilizării acestei pagini web de către vizitatorii ei. Modulele cookie sunt mici fișiere text care sunt stocate de browser-ul de internet de pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Modulele cookie Salesforce nu conțin informații care să permită identificarea unui utilizator.

Datele pseudonimizate generate cu Salesforce sunt prelucrate și stocate în numele furnizorului acestui site web de la Salesforce cu respectarea Scutului de confidențialitate UE-SUA (EU-US Privacy Shield) și, prin urmare, sunt supuse legilor și standardelor europene stricte de protecție a datelor. În această privință, Salesforce a fost testat independent, a fost certificat și a primit sigiliul de omologare pentru protecția datelor al TRUSTe Privacy Seal. Apoi a fost încheiat cu Salesforce un contract standard UE.

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării de date de către Salesforce, în măsura în care datele au caracter personal. Obiecția dumneavoastră nu are consecințe în detrimentul dumneavoastră. Prin apăsarea butonului de mai jos se ridică obiecția față de prelucrarea datelor de către Salesforce.

SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR MELE CU CARACTER PERSONAL PE ACEST SITE WEB.

3. Furnizor de servicii de plată

Ca furnizor extern de servicii de plată folosim firma Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenberg Straße 4, 96050 Bamberg precum și băncile implicate (pe de o parte, banca emitentă de carduri și pe de altă parte banca care acceptă carduri de credit), prin a căror platformă de plată Computop Paygate sunt efectuate în condiții de siguranță operațiunile de plată (aici: carduri de credit) folosind serviciul 3D-SECURE 2.0.

Dintre datele prelucrate de către furnizorul de servicii de plată fac parte date de bază, ca de ex., numele și adresa, detalii bancare, ca de ex., tipul de card, numerele de card de credit, data de expirare precum și informațiile referitoare la contract, sume și destinatar. Informațiile sunt necesare pentru a efectua tranzacțiile. Prelucrarea datelor se face pe baza legală a art. 6 alin .1 lit. B a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) precum și a articolului 6 b, alineatul 1, paragraf 1 lit. c RGPD coroborat cu reglementările corespunzătoare ale Directivei UE 2015/2366 (PSD 2) b.

Computop Paygate aplică în mod normal următoarele perioade de ștergere pentru tranzacții de plată, inclusiv verificările 3DS 2.0 (cu excepția cazului în care se activează în prealabil o ștergere individuală):

 • Bază de date Computop Paygate și Computop Analytics: ștergerea tranzacțiilor de plată după expirarea a 12 luni
 • Bază de date Computop Reporter : ștergerea tranzacțiilor de plată de plată după expirarea a 24 luni
 • Stocarea de backup-uri ale bazelor de date pentru durata de încă 12 luni (și ștergerea acestor backup-uri după expirare)

Informații îndeosebi despre departamentul responsabil și detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor de la furnizorul de servicii de plată, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate de către furnizorul de servicii de plată și condițiile generale de afaceri precum și informații ale furnizorului de servicii de plată privind protecția datelor sunt disponibile pe internet pe pagina: https://www.computop.com/de/

4. Integrarea de videoclipuri YouTube

YouTube este un serviciu de la YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 SUA. Am integrat videoclipuri YouTube în oferta noastră online, care sunt stocate pe http://www.YouTube.com și care pot fi redate direct de pe site-ul nostru. Acestea sunt integrate toate în „modul de protecție sporită a datelor“, care înseamnă că, dacă dumneavoastră nu redați videoclipurile, nu sunt transmise către YouTube nici un fel de date despre dumneavoastră ca utilizator. Numai atunci când redați videoclipurile, sunt transmise datele menționate la alineatul 2. Asupra acestei transmiteri de date nu avem nicio influență. Asupra acestei transmiteri de date nu avem nicio influență.

Ca urmare a vizitei pe site-ul web, YouTube primește informația că dumneavoastră ați accesat subpagina respectivă a site-ului nostru web. În plus, sunt transmise fișierele jurnal de server. Acest lucru se produce fără a depinde de faptul, că YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți conectat sau că nu există nici un fel de cont de utilizator. Când sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt asociate direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți asocierea cu profilul dumneavoastră de pe YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. YouTube stochează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizator și le folosește în scopuri de publicitate, de cercetare de piață și/sau pentru designul site-ului său web în concordanță cu necesitățile. O astfel de evaluare se face în special (chiar și pentru utilizatorii neconectați) pentru a oferi publicitate personalizată și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru web. Aveți dreptul să ridicați obiecții față de crearea acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să contactați YouTube.

Prin integrarea YouTube, utilizatorul are posibilitatea de a accesa videoclipuri și eventual să utilizeze funcționalitățile de pe YouTube. Prin aceasta urmărim îmbunătățirea ofertelor noastre. Baza legală pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Informații suplimentare privind scopul și volumul colectării de date și a prelucrării lor de către YouTube, obțineți din Declarația privind protecția datelor. Acolo obțineți mai multe informații și cu privire la drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google procesează datele dumneavoastră și în SUA și se supune Scutului de confidențialitate UE-SUA (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Drepturile persoanei vizate

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți considerat un subiect vizat de date așa cum este definit în RGPD și aveți următoarele drepturi în ceea ce privește operatorul:

1. Dreptul la informare

Îi puteți solicita operatorului confirmarea cu privire la faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi.

Dacă a avut loc o astfel de prelucrare, îi puteți solicita operatorului următoarele informații:

 • scopurile procesării datelor cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • destinatarii și/sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • perioada planificată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă nu pot fi furnizate informații concrete în acest sens, criterii pentru determinarea perioadei de stocare;
 • existența dreptului de a-i solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de opunere la această prelucrare;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • orice informații disponibile despre originea datelor, dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
 • existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) RGPD, și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații despre faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către o țară din afara UE sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita să fiți informați despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 RGPD în legătură cu transmisia.

2. Dreptul de rectificare

Aveți dreptul de rectificare și/sau completare față de operatorul de date dacă datele cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete. Operatorul va efectua corectarea fără întârzieri nejustificate.

3. Dreptul la restricționarea procesării

În următoarele condiții, puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • în cazul în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care îi permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul procesării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau
 • dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. 1 RGPD în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate.

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost limitată, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau pentru un interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă restricționarea prelucrării a fost impusă în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției.

4. Dreptul de ștergere

a) Obligația de ștergere a datelor

Îi puteți solicita operatorului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârziere, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date fără întârziere dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Vă revocați consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a RGPD și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare.
 • Depuneți o obiecție împotriva procesării în conformitate cu art. 21 alin. 1 RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 2 RGPD.
 • Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform legislației Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul 1 din RGPD.

b) Informații către terțe părți

Dacă operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat să le șteargă în conformitate cu art. 17 alin. 1 RGPD, acesta va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv măsurile tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a-i informa pe procesatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal că dumneavoastră. în calitate de persoană vizată ați solicitat să fie șterse toate linkurile către aceste date cu caracter personal sau copiile sau replicărilor datelor cu caracter personal.

c) Excepții

Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară

 • pentru exercitarea libertății de exprimare și informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice în temeiul art. 9 alin. 2 lit. h și i și art. 9 alin. 3 RGPD;
 • în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 RGPD, în măsura în care legea menționată la litera a) este de natură să facă imposibilă sau să afecteze serios atingerea obiectivelor unei astfel de prelucrări sau
 • pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale.

5. Dreptul la informare

Dacă v-ați exercitat dreptul de a corecta, șterge sau limita prelucrarea datelor, acesta este obligat să-i informeze pe toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre această corecție sau ștergerea datelor sau restricția de prelucrare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Operatorul are dreptul să fie informat de acești destinatari.

6. Dreptul la transferabilitatea datelor

Aveți dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, comun și care poate fi citit de dispozitive automatizate. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât

 • prelucrarea se face pe baza unei declarații de consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a RGPD sau un contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b RGPD și
 • prelucrarea se realizează prin metode automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți și dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator de date la altul, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu are voie să afecteze libertățile sau drepturile altor persoane.

Dreptul la transferabilitate nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii unei sarcini în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului.

7. Dreptul la obiecție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera e sau f, inclusiv la profilarea bazată pe aceste dispoziții.

Operatorul de date nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care acesta poate dovedi motive convingătoare demne de protecție pentru prelucrare, care vă înlocuiesc interesele, drepturile și libertățile, sau prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în scopul marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării în cazul în care acest lucru este conectat la un astfel de marketing direct.

Dacă vă opuneți procesării în scop de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți posibilitatea să vă exercitați dreptul de a obiecta în legătură cu utilizarea serviciilor Societății informaționale prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice, în pofida Directivei 2002/58/CE.

8. Dreptul la revocarea declarației de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ pentru protecția datelor. Revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de revocare.

9. Decizia automatizată în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată – inclusiv profilarea – care are efect juridic împotriva dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ într-o manieră similară. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

 • este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator,
 • este admisibil conform legislației Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime sau
 • cu acordul dumneavoastră expres.

Însă aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. 1 RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2 lit. a sau g și au fost luate măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.

În cazurile menționate la punctele (1) și (3), operatorul ia măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane de către operator, de a-și declara propriul punct de vedere și de a contesta decizia.

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere niciunui alt remediu administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aflați, lucrați sau suspectați de încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contrară RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea îl va informa pe reclamant despre starea și rezultatele plângerii, inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac judecătorești în temeiul articolului 78 RGPD.

XIII. Alte mențiuni

1. Pagini în limbi străine

Dacă părți ale site-ului web sunt oferite și în alte limbi decât limba germană, acesta este un serviciu exclusiv pentru clienții noștri, părțile interesate și angajații care nu vorbesc limba germană.