Centrul de asistență
kanten_kantensortiment_light
Cea mai mare gamă de canturi disponibile imediat din Europa
kanten_1m_light
Canturi cu orice lungimi începând cu 1 metru
Toate articolele din depozit comandate până la orele 16:00 sunt livrate în termen de 24 de ore
Luați legătura cu noi
Accesorii necesare
Atenție!
Pentru prelucrarea articolului selectat veți avea nevoie și de următoarele produse:
Meniu
Serviciu
OSTERMANN – Distribuitor pentru industria mobilei
Canturi ABS
Canturi melaminate
Canturi de lemn veritabil
Canturi de aluminiu
Canturi PP
Canturi T-Bar
Canturi cu margini de fixare
Canturi acrilice
Canturi pentru vopsit
Canturi PVC
Adezivi cu topire la cald
Canturi din linoleum
Sisteme de iluminat pentru mobilier
Mânere-baghetă
Mânere încastrate
Profiluri de construcție
Profiluri funcționale
Profiluri decorative
Prelucrare și organizare canturi
Unelte de mână
Adezivi
Agenti de separare, curățare și lubrifianți
Corectare suprafețe
închidere

Termenii și condițiile generale

Termenii și condițiile generale ale OSTERMANN SRL

1. Domeniul de aplicare – General

 1. Acest site web este operat de S.C. OSTERMANN S.R.L., o companie cu răspundere limitată care este organizată și funcționează conform legilor din România, persoană juridică română, având sediul social în Timișoara, strada Martin Luther, nr. 2, etaj 4, județul Timiș - ROMâNIA, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Timiș sub nr. J35/3021/2019, cod fiscal 41454942, număr de telefon +40 256 702 535 și adresă de e-mail: vanzari.ro@ostermann.eu
 2. Termenii și condițiile noastre standard de furnizare și plată se aplică exclusiv.
 3. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua operațiuni prin intermediul acestuia.
 4. Dacă nu sunteți de acord cu acești „Termeni și condiții”, vă rugăm să nu utilizați acest site web.
 5. OSTERMANN SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Termenii și condițiile”. Orice modificări ale Termenilor și condițiilor intră în vigoare numai la accesul sau vizitele noi pe site înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Prin urmare, vă rugăm să verificați secțiunea referitoare la „Termeni și condiții” înainte de fiecare operațiune, deoarece este posibil să fi apărut modificări de la ultima vizită
 6. Cumpărătorul recunoaște același lucru prin plasarea comenzii sau prin acceptarea ofertei sau desfășurării. Condițiile contrare ale cumpărătorului – în măsura în care acestea nu sunt stipulate în ofertele noastre respective și în confirmarea noastră scrisă a comenzii – nu se aplică decât dacă am convenit în mod expres același lucru. Termenii și condițiile noastre standard de furnizare și plată se aplică și acolo unde executăm livrarea în cunoștința termenilor și condițiilor contradictorii sau diferite față de cele ale cumpărătorului.
 7. Toate acordurile încheiate între noi și cumpărător în scopul executării acestui contract au fost stabilite în scris în acest contract.
 8. Termenii și condițiile noastre standard de furnizare și plată se aplică, de asemenea, și tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare cu cumpărătorul.
 9. Dacă după încheierea contractului devine clar că cererea noastră de plată este periclitată de lipsa de solvabilitate a cumpărătorului, vom avea dreptul să solicităm asigurarea garanției într-o perioadă rezonabilă. în cazul în care cumpărătorul nu respectă această solicitare, vom avea dreptul de a anula contractul fără a deveni răspunzători pentru daune.
 10. Din motive tehnice, culorile din catalog și/sau din paginile de internet pot varia față de nuanța inițială.
 11. Veți găsi instrucțiuni de procesare pentru produsele noastre în fișele de date corespunzătoare, pe care le puteți descărca de pe site-ul nostru web.
 12. în cadrul acestor „Termeni și condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:
  COMUNICARE COMERCIALĂ – înseamnă orice formă de comunicare concepută pentru a promova direct sau indirect serviciile, produsele, imaginea, numele sau desemnarea, compania sau logo-ul entităților reunite sub marca OSTERMANN SRL;
  COOKIE – înseamnă un fișier mic, format în general din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui computer (sau a unui alt dispozitiv folosit pentru navigația online - telefon mobil, tabletă etc.), atunci când utilizatorul accesează site-ul web www.ostermann.eu este utilizat pentru a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și www.ostermann.eu;
  DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin raportarea la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihologice, economice, culturale sau sociale;
  LINK – înseamnă o referință, conexiune, element de navigație dintr-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni ale altor documente, unde un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigare;
  OPERATOR – reprezintă companiile reunite sub numele de marcă OSTERMANN;
  SITE WEB – înseamnă site-ul www.ostermann.eu;
  SECȚIUNE – înseamnă o secțiune a site-ului web www.ostermann.eu;
  SPAM – înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată interzisă de lege în măsura în care nu există un acord explicit al destinatarului (utilizatorului). OSTERMANN nu încurajează SPAMUL și nu va recurge la astfel de comunicări cu utilizatorii săi;
  SALVARE – păstrarea datelor și informațiilor pe orice tip de suport;
  UTILIZATOR – orice persoană fizică care navighează pe site sau vizualizează conținutul acestuia fără a fi necesară o înregistrare cu numele de cont și parola;
  VIZITĂ – înseamnă accesarea site-ului web www.ostermann.eu sau a unei secțiuni a acestuia de către o persoană;
  PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe baza datelor cu caracter personal folosind mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, salvarea, încercarea de ajustare, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, distribuție sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea sau distrugerea;

2. Oferte – încheierea contractului

 1. Ofertele noastre nu au caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care este convenit altfel în mod expres, în scris.
 2. Prețurile menționate în ofertă și în confirmarea comenzii sunt prețuri nete. La acestea se adaugă taxa pe valoarea adăugată aplicabilă la data livrării/executării.

3. Prețuri – Condiții de plată

 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în confirmarea comenzii, prețurile noastre se aplică „franco fabrică”, excluzând ambalarea și transportul; acestea sunt taxate separat.
 2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în confirmarea comenzii, prețul de achiziție este scadent în termen de 30 de zile în numerar net după data facturării. în toate celelalte aspecte, se aplică dispozițiile Codului civil român cu privire la consecințele neplății la scadență.
 3. în cazul plăților online, vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, inclusiv, în mod neexhaustiv, pentru comisioanele de schimb valutar aplicate de banca emitentă a cardului său dacă acesta este emis într-o altă valută decât EUR. Responsabilitatea pentru această acțiune cade numai în sarcina cumpărătorului.
 4. în cazuri individuale, vânzătorul efectuează livrarea numai cu plata în avans. în astfel de cazuri, vânzătorul îl va informa dinainte pe cumpărător.
 5. Cumpărătorul are dreptul să exercite drepturi de compensare doar atunci când cererile sale reconvenționale au fost confirmate în mod judiciar, sunt necontestate sau sunt recunoscute de noi. în plus, acesta este autorizat să exercite orice drept de reținere în acest sens numai dacă cererea reconvențională a acestuia se bazează pe același raport contractual.
 6. Toate creanțele noastre devin imediat scadente pentru plată dacă cumpărătorul și-a întrerupt plățile pe o bază nu doar temporară, este în datorii excesive, a fost depusă o cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență în legătură cu activele sale, astfel de proceduri au a fost deschise sau deschiderea unor astfel de proceduri a fost respinsă din lipsă de active.
 7. Dacă clientul nu plătește până la data scadenței, sumele restante suportă penalizări la o rată de 5% p.a. începând cu data menționată. Acest lucru nu afectează dreptul de a solicita penalizări mai mari și daune suplimentare în caz de neplată. Reglementările legale se aplică în consecință.
 8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica pe parcursul anului prețurile față de prețurile indicate în lista de prețuri. Prețurile aplicabile sunt întotdeauna cele în vigoare la momentul efectuării comenzii. Prețurile nu includ taxa pe valoarea adăugată legală.
 9. Costuri de transport: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați avizul de confirmare a comenzii/avizul de costuri de transport din coșul de cumpărături din magazinul online.

4. Livrare

 1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, depozitul nostru de distribuție sau depozitul companiei care acționează în numele nostru vor fi locul de executare pentru livrare. Fiecare livrare se face pe contul și riscul cumpărătorului. în măsura în care nu a fost convenit niciun mod specific de transport, ne rezervăm dreptul de a determina modul de transport
 2. Ne rezervăm dreptul de a efectua comenzile în livrări parțiale – dacă poate fi de așteptat în mod rezonabil ca și cumpărătorul să accepte același lucru și în măsura în care nu este convenit altfel. Reclamațiile referitoare la livrările parțiale nu degrevează cumpărătorul de obligația de a accepta, în conformitate cu contractul, cantitatea rămasă a produselor comandate. Din cauza constrângerilor de producție în fabricarea canturilor, este posibil să fim nevoiți să livrăm +- 20% din cantitatea comandată. Aceasta va fi tratată ca livrare completă și soldul nu va fi livrat. Vi se va factura numai cantitatea primită.
 3. O condiție prealabilă a respectării obligațiilor noastre de livrare este îndeplinirea punctuală și corectă a obligațiilor din partea cumpărătorului. Ne rezervăm dreptul de a ne apăra în cazul neexecutării contractului.
 4. Dacă cumpărătorul încalcă prin lipsă sau culpabil alte îndatoriri de cooperare, vom avea dreptul să solicităm compensații pentru pierderea pe care am suferit-o în acest sens, inclusiv pentru orice cheltuială mărită. Ne rezervăm dreptul de a depune reclamații ulterioare.
 5. în cazul în care transportul sau colectarea întârzie sau nu se efectuează din cauza circumstanțelor pentru care nu suntem responsabili, riscul va trece asupra cumpărătorului în ziua notificării pregătirii pentru transport sau a acceptării.
 6. Răspunderea noastră va fi reglementată de dispozițiile Codului civil român atunci când ca urmare a unei întârzieri la livrare pentru care suntem responsabili cumpărătorul are dreptul să pretindă că nu mai are niciun interes în executarea ulterioară a contractului.
 7. Dacă nu vom putea livra într-o perioadă de livrare convenită în mod obligatoriu, cererea de despăgubire la care cumpărătorul are dreptul pentru pierderea care rezultă din întârzierea suferită din cauza încălcării obligației pentru care suntem responsabili va fi limitată la 0,5%/săptămâna completă, totuși cu condiția unui maximum 5% din prețul de achiziție. Acest lucru nu se aplică în cazul în care prejudiciul suferit rezultă din încălcarea unei obligații contractuale fundamentale (obligație cardinală).
 8. Dacă după solicitarea în zadar a executării cumpărătorul solicită o compensație în locul executării și dacă încălcarea obligației pentru care suntem responsabili este gravă, răspunderea noastră pentru daune va fi limitată la daunele previzibile de obicei suferite de obicei în astfel de cazuri.
 9. în cazul în care nerespectarea termenului de livrare pentru care suntem responsabili rezultă din încălcarea culpabilă a unei obligații contractuale fundamentale, răspunderea noastră va fi reglementată de dispozițiile Codului civil român; cu toate acestea, răspunderea noastră pentru daune va fi, de asemenea, limitată la daunele previzibile suferite de obicei în astfel de cazuri. Facturăm cheltuieli de 20% din valoarea mărfii, însă cel puțin 20 €, pentru mărfurile returnate din motive pentru care cumpărătorul este responsabil, cu excepția cazului în care cumpărătorul ne poate dovedi că pierderea sau scăderea valorii suportate de noi este substanțial mai mică. Returnarea mărfurilor este posibilă numai după un aranjament prealabil între cumpărător și noi. Acceptăm numai returnarea mărfurilor ambalate suficient pentru a fi de protejate împotriva avariilor și murdăririi. Mărfurile fabricate conform specificației nu pot fi schimbate.

5. Notificarea defectelor

 1. Clientul va inspecta fără întârziere produsul achiziționat și va verifica dacă acesta este în stare perfectă și a fost furnizat integral. Această inspecție include și îndepărtarea parțială a unei folii de protecție pentru a stabili dacă produsul livrat prezintă discrepanțe de culoare sau deteriorări. Orice defecțiuni vizibile, sume greșite sau în exces trebuie notificate imediat în scris.
 2. în cel mult 8 zile de la descoperirea defectului, cumpărătorul ne va notifica în scris orice defecte care nu au fost evidente.
 3. Ni se va oferi posibilitatea de a examina chiar noi defectul și/sau de a-l supune examinării de către specialiști instruiți de noi. Vom avea dreptul să exercităm aceste drepturi, cu excepția cazului în care cumpărătorul ne convinge că trebuie acționat imediat luând în considerare pericolul de întârziere. Asumarea costurilor pentru experții instruiți extern necesită un acord scris în mod individual. Sancțiunile contractuale vor fi aplicate împotriva noastră numai dacă au fost stabilite pentru fiecare caz în parte, printr-un acord separat.

6. Toleranțe

Diversele toleranțe dimensionale ale produselor noastre se pot găsi în fișele corespunzătoare cu date tehnice (ale produsului) pe pagina noastră de internet.

7. Răspunderea pentru defecte

 1. Decisive pentru a stabili dacă produsele livrate de noi nu au defecte materiale sunt în principal proprietățile convenite prin contract.
 2. Pentru defectele obiectului livrat vom răspunde după cum urmează: Ne angajăm să remediem defectele obiectului livrat după cum considerăm, prin acțiune de remediere sau livrare de înlocuire. Dacă două încercări de acțiune de remediere sau o livrare de înlocuire nu au succes, cumpărătorul poate anula contractul sau poate cere o reducere a prețului de achiziție și poate solicita daune în locul prestației sau rambursarea cheltuielilor făcute în zadar.
 3. în cazul în care au fost notificate defecte, plățile din partea cumpărătorului pot fi reținute într-o măsură care se află într-o proporție rezonabilă cu defectele materiale apărute.
 4. Termenul de prescripție pentru depunerea cererilor cu privire la defecte, în măsura în care acestea se referă la acțiuni de remediere sau livrare de înlocuire sau la daune în locul executării sau rambursării cheltuielilor efectuate în zadar, se ridică la 1 an. Termenul de prescripție respectiv va începe odată cu transferul riscului la cumpărător în legătură cu obiectul achiziționat.

8. Răspundere - Daune

 1. în cazul în care suntem vinovați de încălcarea obligației sub formă de intenție deliberată sau neglijență gravă, răspunderea noastră va fi reglementată de dispozițiile din Codul civil. De asemenea, vom răspunde pentru daunele cauzate de vătămare a vieții, membrelor sau sănătății care rezultă dintr-o încălcare neglijentă sau deliberată a obligației din partea noastră sau din partea reprezentanților noștri statutari sau a agenților noștri vicari.
 2. în plus, vom fi responsabili dacă prejudiciul apărut rezultă din încălcarea unei obligații contractuale fundamentale (obligație cardinală). O obligație cardinală este o obligație contractuală de bază și fundamentală, numai prin a cărei îndeplinire este posibilă atingerea scopului urmărit de cumpărător la încheierea contractului și pe îndeplinirea căreia cumpărătorul s-a bazat și avea dreptul să se bazeze. în cazul în care suntem responsabili în acest sens, răspunderea noastră va fi limitată la prejudiciul prevăzut la momentul încheierii contractului.
 3. în cazul daunei materiale și materiale subsecvente cauzată în mod neglijent de noi, vom fi răspunzători în așa fel încât să ne limităm răspunderea față de cumpărător la suma de înlocuire plătită de asigurarea de răspundere generală sau de răspundere pentru produs. Cu toate acestea, această limitare a răspunderii va fi aplicabilă numai dacă suma de acoperire a asigurării se încadrează în sfera previzibilă a daunei materiale sau materiale subsecvente menționate mai sus. în măsura în care asigurarea nu își asumă plata, fără a depăși suma acoperirii, ne asumăm răspunderea subsidiară în ceea ce privește cumpărătorul.
 4. în măsura în care răspunderea pentru daune este exclusă sau limitată față de noi, aceasta se aplică și în ceea ce privește răspunderea personală pentru daunele personalului nostru, lucrătorilor, angajaților, reprezentanților și agenților noștri vicari. Din cauza toleranțelor comerciale normale, poate exista o livrare în plus sau în minus a cantității, de maximum 20%. Vânzătorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară.
 5. încălcarea acestor „Termeni și condiții”, inclusiv utilizarea neautorizată a site-ului poate fi investigată și pot fi luate măsuri împotriva acestora, inclusiv, fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.
 6. înțelegeți și sunteți de acord că OSTERMANN, la discreția sa și fără nicio notificare prealabilă, vă poate restricționa sau bloca accesul la site sau la serviciile furnizate de acesta, poate refuza să onoreze anumite servicii în curs sau viitoare care sunt legate de dumneavoastră sau de o persoană care acționează pentru dumneavoastră, dacă OSTERMANN consideră că „Termenii și condițiile”, drepturile OSTERMANN sau drepturile altui utilizator sau site sunt încălcate.

9. Retenția titlului de proprietate

 1. Ne rezervăm titlul de proprietate asupra articolului achiziționat până la primirea tuturor plăților în cadrul contractului de livrare. în cazul în care a fost convenită o relație de cont curent între cumpărător și noi, rezervarea titlului de proprietate se referă și la soldul respectiv recunoscut. Același lucru se aplică în cazul în care nu se recunoaște niciun sold, dar se întocmește un sold „cauzal”, de exemplu, deoarece cumpărătorul intră în faliment sau în lichidare.
 2. Cumpărătorul este obligat să trateze cu grijă obiectul achiziționat; în special, acesta va fi obligat, pe cheltuiala sa, să-l asigure în mod corespunzător împotriva daunelor provocate de incendiu, apă și furt la valoarea de înlocuire. în cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere și inspecție, cumpărătorul trebuie să le efectueze la momentul corespunzător, pe costurile proprii.
 3. Cumpărătorul ne va informa imediat, în scris, în cazul confiscărilor sau al altor intervenții din partea terților, pentru a putea iniția proceduri conform Codului civil român din 1695.
 4. Cumpărătorul are dreptul să revândă terților în cadrul activității sale normale produsele livrate, sub rezerva titlului de proprietate. Dacă face acest lucru, cumpărătorul va fi obligat să ne atribuie toate reclamațiile cunoscute deja apărute împotriva lui din partea clienților săi prin revânzare. Cesiunea este limitată la valoarea creanței care a fost convenită între cumpărător și noi ca suma finală a facturii, inclusiv TVA. Acceptăm atribuirea. Cumpărătorul are dreptul de a încasa această datorie atât timp cât nu este în întârziere de plată. Dacă se întâmplă acest lucru, vom avea dreptul să revocăm autoritatea cumpărătorului de a încasa datoria; în acest caz, cumpărătorul va fi obligat să ne furnizeze toate informațiile necesare pentru a ne permite să colectăm datoria de la clienți. Vom avea dreptul să revocăm autorizația de revânzare și colectare în cazul în care cumpărătorul are dificultăți financiare considerabile sau a depus o cerere de procedură de insolvență sau de acționare în instanță.
 5. în cazul în care cumpărătorul procesează ulterior produsul livrat de noi sub rezerva titlului de proprietate, acesta se va realiza întotdeauna pentru noi. în cazul în care cumpărătorul procesează ulterior și produse ale altor furnizori care fac obiectul unei rezervări a titlului de proprietate, dreptul de proprietate rezervat la care avem dreptul din produsul prelucrat suplimentar se extinde proporțional cu suma restantă pentru moment a creanțelor neachitate (suma finală a facturii plus taxa de valoare adăugată), la fel cum a fost convenit între cumpărător și noi.
 6. în cazul în care produsul livrat de noi supus rezervării titlului de proprietate este amestecat nedistinctibil cu alte articole/obiecte, vom avea dreptul la creanța restantă pentru moment (suma finală a facturii plus taxa pe valoarea adăugată), întrucât același lucru a fost convenit între cumpărător și noi. Cumpărătorul ne acordă coproprietatea în această sumă. El va acționa ca garant al acestei coproprietăți în numele nostru. Dacă titlurile de proprietate la care avem dreptul depășesc valoarea realizabilă a creanței noastre cu mai mult de 20%, vom fi obligați, la cererea cumpărătorului, să eliberăm titlurile de proprietate corespunzătoare; alegerea titlurilor de proprietate care urmează să fie eliberate va cădea în sarcina noastră.
 7. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daunele cauzate cumpărătorului din cauza utilizării necorespunzătoare a produselor și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare anexate produselor livrate.

10. Recursul împotriva furnizorului

în cazul în care reclamația este formulată împotriva unui cumpărător de către un consumator final pentru un defect al livrării pentru care suntem responsabili, drepturile de recurs la care cumpărătorul este îndreptățit împotriva noastră vor decădea prin limitare în conformitate cu dispozițiile legale, calculate de la transferul riscului privind livrarea respectivă. Cu toate acestea, recursul va fi limitat doar la faptul că cumpărătorul poate solicita rambursarea cheltuielilor efectuate pentru înlăturarea defectului. în toate celelalte aspecte, se aplică dispozițiile clauzei 8 referitoare la răspundere și daune.

11. Protecția datelor

 1. Vom avea dreptul să colectăm, să stocăm, să schimbăm, să transmitem sau să folosim date ale cumpărătorului pe care le primim din relația de afaceri, în măsura în care cumpărătorul însuși este în măsură să dispună de acestea.
 2. Veți putea naviga pe site-ul web și vizualiza conținutul acestuia fără să vă înregistrați cu un nume de cont și o parolă.
 3. Veți fi responsabil pentru toate accesările și vizitele efectuate pe site-ul nostru web, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de dumneavoastră.
 4. De asemenea, sunteți de acord: (i) să furnizați informații reale, exacte, actuale și complete despre dumneavoastră și (ii) să păstrați și să actualizați prompt informațiile date, pentru ca acestea să fie reale, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați informații false, inexacte sau incomplete sau dacă OSTERMANN are motive să suspecteze că aceste informații sunt false, inexacte sau incomplete, OSTERMANN are dreptul să respingă orice cerere și/sau să ignore cererile, la propria sa discreție.
 5. Datele și informațiile pe care le furnizați sunt supuse Politicii de confidențialitate și politicii de protecție a datelor cu caracter personal.
 6. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea anumitor informații despre dumneavoastră în legătură cu stocarea, procesarea și utilizarea de către OSTERMANN S.R.L. și unitățile de lucru.
 7. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu cauzat sau legat de furtul datelor din cauza incapacității dumneavoastră de a lua măsuri rezonabile, dezvăluirea de dumneavoastră a datelor furnizate sau autorizația acordată de dumneavoastră unei alte persoane pentru a vă folosi datele.
 8. Informațiile și materialele furnizate pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv orice conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, logo-uri, pictograme și linkuri (denumite colectiv „Materiale”) sunt deținute exclusiv de OSTERMANN SRL și sunt menite să vă informeze cu privire la evenimentele și serviciile oferite sau descrise pe site.
 9. Utilizarea site-ului și a materialelor în orice alt scop decât cel autorizat în mod expres în acești „Termeni și condiții” reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale OSTERMANN și a altor drepturi de proprietate și este strict interzisă.
 10. Site-ul, inclusiv software-ul, baza de date, informațiile, conținutul, codurile de computer, ideile, cunoștințele de specialitate și materialele (dar și toate modificările și lucrările conexe ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acesta sau care sunt incluse în acesta) sunt deținute și operate de OSTERMANN și vor rămâne în proprietatea exclusivă a OSTERMANN.
 11. Sunteți de acord că site-ul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi. în plus, confirmați că nu dobândiți niciun drept de proprietate prin utilizarea site-ului sau a materialelor, că nu veți contesta în niciun fel care ar putea afecta proprietatea site-ului OSTERMANN și conținutul acestuia.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informațiilor în timpul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare majoră pentru furnizor. Vânzătorul nu încurajează SPAMUL, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail către terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb cu adresele de e-mail obținute prin intermediul acestui site și nu dezvăluie adresa dumneavoastră de e-mail către alte persoane care accesează acest site fără aprobarea dumneavoastră expresă. Orice utilizator care și-a furnizat în mod expres adresa de e-mail pe site poate alege să o șteargă din baza de date.
Vânzătorul nu va efectua comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepția cazurilor în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul în mod expres pentru a primi aceste comunicări. Orice cumpărător care oferă date cu caracter personal și informații prin intermediul acestui site își acordă consimțământul expres și clar pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la datele cu caracter personal (nume de familie, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail). Completarea formularelor de pe site este egală cu acceptarea necondiționată a faptului că datele furnizate de dumneavoastră cu privire la aceste formulare sunt incluse în bazele noastre de date și în utilizarea și procesarea de către furnizor pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor prezente.
încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face folosind următoarele metode:

 • prelucrarea în alt scop, cu acordul persoanei în cauză;
 • ștergere, distrugere, arhivare.

Măsuri luate pentru a asigura siguranța procesării datelor cu caracter personal

Vânzătorul garantează siguranța și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informațional, dar nu își asumă răspunderea pentru pierderile de informații cauzate de defecțiuni sau erori ale software-ului utilizat, care este furnizat de către terțe companii producătoare de programe informatice. Deși vânzătorul a luat măsuri de siguranță pentru a preveni pierderile de date, accesul incorect sau inadecvat și neautorizat și siguranța absolută a datelor transmise prin internet nu poate fi garantată.

Utilizarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal și specificarea scopului

Informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat și vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal și vor fi utilizate de vânzător numai în scopul acestor termeni și condiții.
Vânzătorul poate dezvălui datele cu caracter personal unor terțe părți dacă acestea sunt solicitate de către sau în cazuri de bună credință pentru a se conforma prevederilor legale. Atunci când companiei OSTERMANN SRL îi este solicitat să furnizeze date cu caracter personal în condițiile legii, vor fi dezvăluite numai datele necesare pentru respectarea strictă a obiectului solicitării.

Drepturile de acces ale beneficiarului asupra datelor cu caracter personal

Citind „Termenii și condițiile”, luați cunoștință că drepturile dumneavoastră în conformitate cu legea sunt garantate, respectiv dreptul la informație, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției și dreptul la libera circulație a acestor date. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a datelor.
De asemenea, vânzătorul poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii partenere, dar și entităților care formează marca OSTERMANN, dar numai pe baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prevederea referitoare la aceste informații personale se aplică conform legislației in vigoare.

12. Generalități – Instanța competentă

 1. Locul de desfășurare a livrărilor, execuțiilor noastre etc. va fi principalul nostru loc de activitate, dacă nu se prevede altfel în contractul de furnizare
 2. Se aplică exclusiv legislația României.
 3. Instanța competentă pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest contract va fi cea care se află la locul nostru principal de activitate. Ne rezervăm totuși dreptul de a da în judecată cumpărătorul și la instanța competentă de la locul său de reședință.
 4. Cumpărătorul poate transfera drepturile din prezentul contract către terți, cu acordul nostru scris. Cu toate acestea, nu vom refuza acordarea consimțământul în mod nejustificat.
 5. Cumpărătorul poate utiliza sau prezenta aplicații pentru mărci comerciale, nume de marcă și alte însemne ale producătorului, cu acordul scris prealabil și numai în interesul vânzătorului. în cazul în care dispozițiile individuale ale acestor Termeni și condiții standard de furnizare și plată sunt sau devin ineficiente, eficacitatea dispozițiilor rămase nu va fi afectată. în acest caz, părțile contractuale sunt obligate să înlocuiască o dispoziție ineficientă cu una care reflectă cel mai îndeaproape scopul comercial al dispoziției ineficiente și este eficientă în sine. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile conținute pe această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: vanzari.ro@ostermann.eu.

Decembrie 2022