Servisné centrum
0800 005 432
kanten_kantensortiment_light
Najväčší sortiment hrán v Európe
kanten_1m_light
Hrany v každej dĺžke od 1 metra
Skontaktujte sa s nami
Potrebné príslušenstvo
Pozor!
Na spracovanie zvoleného výrobku potrebujete tiež nasledovné produkty:
Menue
Servis
ABS hrany
Melamínové hrany
Hrany z pravého dreva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážacie hrany
Olemované hrany
akryl hrana
Základné hrany
PVC hrany
Tavné lepidlá
Úchopné profilové lišty
Spojovacia technika
Technické profily
Svietidlá
Spracovanie hrán
Gleje
Separačné prostriedky, čističe a klzné prostriedky
Úprava povrchu
Nástroje
Zariadenia na nanášanie gleju
zatvoriť

Disperzné lepidlá

Už viac ako 50 rokov sa úspešne pri každodennej práci v dielni používajú disperzné lepidlá (biele gleje). Čo sa musí pri aplikácii zohľadniť? Špecialista na hrany, spoločnosť Ostermann odpovedá na najčastejšie otázky.

Sortiment spoločnosti Ostermann zahŕňa veľký výber najrozličnejších lepidiel. Početní stolári a truhlári sa v technickom poradenstve pri predaji konfrontujú stále znova s najrozličnejšími otázkami z praxe. V úzkej spolupráci s dodávateľmi ako Henkel a Jowat nezostáva pritom žiadna otázka stolára otvorená.

1. Čo sú najčastejšie dôvody pre chybné lepenia?

Pre perfektný výsledok je nutné zohľadniť rad procesných stupňov, ktoré sú uvedené v technických údajových listoch produktov. Ak sa nedodržia, môže dôjsť k chybným lepeniam. Častou chybou je prekročenie otvoreného času. Ak sa prekročí, napríklad keď nanášanie lepidla pri veľkých obrobkoch trvá príliš dlho, nedôjde k želanému pevnému spojeniu obidvoch podkladov. Ďalším zdrojom chýb je minimálny čas lisovania. Tento čas je síce na technickom údajovom liste uvedený, je ale navyše ovplyvnený druhom dreva a teplotou lisovania. Tvrdé drevá, ako aj drevá s obsahom živice a oleja si vyžadujú napr. dlhší čas lisovania.

kriedový efekt2. Prečo môže okolitá teplota viesť k chybným lepeniam?

Otvorený čas uvedený na technických údajových listoch platí podľa DIN EN 16556 za štandardizovaných podmienok. Pri nižšej teplote v miestnosti sa predlžuje. Pri teplotách viac ako 30 °C je otvorený čas podstatne kratší. Teplota vyššia o 10 °C skracuje otvorený čas o cca. jednu tretinu. Ak sa nanáša lepidlo na príliš studené dosky, vzniká takzvaný kriedový efekt. Lepidlo bude pri sušení drobivé, vyskytnú sa kriedové fľaky a lepidlo nebude pôsobiť.

3. Sú disperzné lepidlá vodoodolné?

Delenie disperzných lepidiel sa uskutočňuje za štandardizovaných podmienok podľa ich vodotesnosti v 4 rozličných skupinách namáhania (D1 až D4). D1 sa používa pri vlhkosti dreva do 15 %, D2 pri vlhkosti dreva do 18 %, D3 pri krátkodobej vlhkosti (napr. na kúpeľňový nábytok) a D4 pri častom a tiež dlhšie pretrvávajúcom pôsobení vody (napr. v plavárni). D2 až D4 sú pritom v Nemecku a Európe bežnými klasifikáciami. Na aplikácie v nechránenej vonkajšej oblasti treba použiť disperzné lepidlá skupiny namáhania D4. V tomto prípade však okrem toho treba dávať pozor na zodpovedajúcu povrchovú ochranu.

tvrdidla/sieťovacieho4. Čo sa musí zohľadniť pri použití použití tvrdidiel?

Aby sa z disperzie a tvrdidla/sieťovacieho prostriedku stala homogénna zmes, musí sa v prípade malých nádob spravidla miešať efektívne minimálne 5 minút. V prípade veľkej nádoby sa osvedčilo použitie klasickej vŕtačky s bežným miešacím nadstavcom. Tu by sa malo miešať primerane dlhšie (pravidlo: na 10 kg lepidla miešať 5 – 10 minút). Nie však príliš rýchlo. Môže sa tak zničiť zmes lepidla a podstatne skrátiť použiteľnosť. Pri strojovom miešaní je nutné sledovať smer otáčania vŕtačky. Spravidla by mala byť nastavená v pravotočivom chode. Pri dlhších časoch spracovania by sa malo lepidlo vždy namiešať čerstvé.

5. Akú úlohu hrá hodnota pH?

Disperzné lepidlá môžu farbu dreva „opáliť“. Dôvodom je obsah kyseliny v lepidlách, ktorá špeciálne pri drevách s obsahom trieslovín môže viesť k sfarbeniam. Biele gleje skupín namáhania D1 a D2 sú pH neutrálne a nespôsobujú sfarbenia. Klasické disperzné gleje D3 majú hodnotu pH 2,5 – 3,5, a preto sa nachádzajú v kyslej oblasti. Predovšetkým pri práci s niektorými druhmi dreva, ktoré sú osobitne kritické z hľadiska sfarbenia, napríklad čerešňa a javor, alebo tiež pri tenkých dyhách môže pri kyslej hodnote pH dôjsť k sfarbeniam dreva. Či a ako rýchlo sa drevo sfarbí, závisí vždy od konkrétneho miesta a od regiónu, z ktorého toto drevo ako prírodný produkt pochádza. Teplo a UV žiarenie, ktorým je hotový obrobok vystavený, sú takisto dôležitým faktorom. Už približne 10 rokov sú preto k dispozícii pH neutrálne gleje D3 s hodnotou pH 5,0 – 7,0.

sfarbenia dreva6. Prečo sa lepidlá nesmú dostať do kontaktu so železom?

Ak sa „kyslá“ disperzia dostane do kontaktu so železom, vznikne po nanesení klasické modranie dreva. Preto by mali všetky diely prichádzajúce do kontaktu s lepidlom pozostávať z ušľachtilej ocele (V2A/V4A) alebo z plastu. Pri použití vŕtačky a miešacieho nadstavca nesmie byť na miešacom nadstavci poškodený lak (žiadny kov bez povrchovej úpravy). Aj to by mohlo spôsobiť sfarbenia dreva!