Servisné centrum
kanten_kantensortiment_light
Najväčší sortiment hrán v Európe
kanten_1m_light
Hrany v každej dĺžke od 1 metra
Skontaktujte sa s nami
Potrebné príslušenstvo
Pozor!
Na spracovanie zvoleného výrobku potrebujete tiež nasledovné produkty:
Menue
Servis
OSTERMANN – veľkoobchod s potrebami pre stolárstva
ABS hrany
Melamínové hrany
Hrany z pravého dreva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážacie hrany
Lemovacie hrany
3D akrylátové hrany
Základové hrany
PVC hrany
Tavné lepidlá
Úchopné profilové lišty
Svietidlá
Spojovacia technika
Technické profily
Svietidlá
Spracovanie hrán
Gleje
Nanášacie zariadenia
Separačné prostriedky, čističe a klzné prostriedky
Úprava povrchu
Nástroje
zatvoriť

Disperzné lepidlá

Disperzné lepidlá

Už viac ako 50 rokov sa úspešne pri každodennej práci v dielni používajú disperzné lepidlá (biele gleje). Čo sa musí pri aplikácii zohľadniť? Špecialista na hrany, spoločnosť OSTERMANN odpovedá na najčastejšie otázky.

Disperzné spojivá sú tekuté lepidlá na báze vody, ktoré vytvrdnú po odparení vody. Medzi disperzné lepidlá patria napríklad všetky biele gleje. Používajú sa na lepenie mäkkého a tvrdého dreva, na plošné lepenie HPL, na lepenie škár v doskách, na lepenie blokov, ako aj na lepenie korpusov a montážne lepenie. Lepiace vlastnosti bielych glejov sa môžu zlepšiť pridaním tvrdidiel. Spoločnosť OSTERMANN ponúka gleje a tvrdidlá rôznych výrobcov a na rozličné obrobky a účely použitia.

Tip: Osobitne vysoko kvalitné a hospodárne sú lepidlá značky REDOCOL.

Pre perfektný výsledok je nutné zohľadniť rad procesných stupňov, ktoré sú uvedené v technických údajových listoch produktov. Ak sa nedodržia, môže dôjsť k chybným lepeniam. Častou chybou je prekročenie otvoreného času. Ak sa prekročí, napríklad keď nanášanie lepidla pri veľkých obrobkoch trvá príliš dlho, nedôjde k želanému pevnému spojeniu obidvoch podkladov. Ďalším zdrojom chýb je minimálny čas lisovania. Tento čas je síce na technickom údajovom liste uvedený, je ale navyše ovplyvnený druhom dreva a teplotou lisovania. Tvrdé drevá, ako aj drevá s obsahom živice a oleja si vyžadujú napr. dlhší čas lisovania.

kriedový efektOtvorený čas uvedený na technických údajových listoch platí podľa DIN EN 16556 za štandardizovaných podmienok. Pri nižšej teplote v miestnosti sa predlžuje. Pri teplotách viac ako 30 °C je otvorený čas podstatne kratší. Teplota vyššia o 10 °C skracuje otvorený čas o cca. jednu tretinu. Ak sa nanáša lepidlo na príliš studené dosky, vzniká takzvaný kriedový efekt. Lepidlo bude pri sušení drobivé, vyskytnú sa kriedové fľaky a lepidlo nebude pôsobiť.

Delenie disperzných lepidiel sa uskutočňuje za štandardizovaných podmienok podľa ich vodotesnosti v 4 rozličných skupinách namáhania (D1 až D4). D1 sa používa pri vlhkosti dreva do 15 %, D2 pri vlhkosti dreva do 18 %, D3 pri krátkodobej vlhkosti (napr. na kúpeľňový nábytok) a D4 pri častom a tiež dlhšie pretrvávajúcom pôsobení vody (napr. v plavárni). D2 až D4 sú pritom v Nemecku a Európe bežnými klasifikáciami. Na aplikácie v nechránenej vonkajšej oblasti treba použiť disperzné lepidlá skupiny namáhania D4. V tomto prípade však okrem toho treba dávať pozor na zodpovedajúcu povrchovú ochranu.

Čo sa musí zohľadniť pri použití použití tvrdidiel?Aby sa z disperzie a tvrdidla/sieťovacieho prostriedku stala homogénna zmes, musí sa v prípade malých nádob spravidla miešať efektívne minimálne 5 minút. V prípade veľkej nádoby sa osvedčilo použitie klasickej vŕtačky s bežným miešacím nadstavcom. Tu by sa malo miešať primerane dlhšie (pravidlo: na 10 kg lepidla miešať 5 – 10 minút). Nie však príliš rýchlo. Môže sa tak zničiť zmes lepidla a podstatne skrátiť použiteľnosť. Pri strojovom miešaní je nutné sledovať smer otáčania vŕtačky. Spravidla by mala byť nastavená v pravotočivom chode. Pri dlhších časoch spracovania by sa malo lepidlo vždy namiešať čerstvé.

Disperzné lepidlá môžu farbu dreva „opáliť“. Dôvodom je obsah kyseliny v lepidlách, ktorá špeciálne pri drevách s obsahom trieslovín môže viesť k sfarbeniam. Biele gleje skupín namáhania D1 a D2 sú pH neutrálne a nespôsobujú sfarbenia. Klasické disperzné gleje D3 majú hodnotu pH 2,5 – 3,5, a preto sa nachádzajú v kyslej oblasti. Predovšetkým pri práci s niektorými druhmi dreva, ktoré sú osobitne kritické z hľadiska sfarbenia, napríklad čerešňa a javor, alebo tiež pri tenkých dyhách môže pri kyslej hodnote pH dôjsť k sfarbeniam dreva. Či a ako rýchlo sa drevo sfarbí, závisí vždy od konkrétneho miesta a od regiónu, z ktorého toto drevo ako prírodný produkt pochádza. Teplo a UV žiarenie, ktorým je hotový obrobok vystavený, sú takisto dôležitým faktorom. Už približne 10 rokov sú preto k dispozícii pH neutrálne gleje D3 s hodnotou pH 5,0 – 7,0.

Prečo sa lepidlá nesmú dostať do kontaktu so železom?Ak sa „kyslá“ disperzia dostane do kontaktu so železom, vznikne po nanesení klasické modranie dreva. Preto by mali všetky diely prichádzajúce do kontaktu s lepidlom pozostávať z ušľachtilej ocele (V2A/V4A) alebo z plastu. Pri použití vŕtačky a miešacieho nadstavca nesmie byť na miešacom nadstavci poškodený lak (žiadny kov bez povrchovej úpravy). Aj to by mohlo spôsobiť sfarbenia dreva!