Servisné centrum
0800 0054 32
Najväčší sortiment hrán v Európe
Hrany v každej dĺžke od 1 metra
Každá online objednávka s 2 % zľavou
Skontaktujte sa s nami
Potrebné príslušenstvo
Pozor!
Na spracovanie zvoleného výrobku potrebujete tiež nasledovné produkty:
Menue
Servis

Tipy stolára

Experti spoločnosti Ostermann sú na vašej strane slovom a skutkom

Dennodenne sú experti spoločnosti Ostermann na strane stolárov/truhlárov slovom a skutkom. Tu sú otázky, ktoré najčastejšie zodpovedajú špecialisti na hrany:

 1. Ako sa majú hrany optimálne skladovať?
 2. Ako dlho sa dajú hrany skladovať?
 3. Prečo sa musia novo dodané dosky a hrany v zime najskôr aklimatizovať predtým, ako sa môžu spracovať?
 1. Aká je ideálna teplota pre tavné lepidlo?
 2. Aké dôvody sa môžu vyskytnúť pre to, že sa lepidlo neprichytí?
 3. Prečo by sa mal pravidelne kontrolovať tlak na prvom prítlačnom valčeku?
 4. Čo by sa malo dodržiavať pri spracovaní hrán z pravého dreva?
 5. Z akého dôvodu sú hrany Ostermann zásadne opatrené základným lakom?
 6. Čo to vôbec znamená? Lepidlo PUR alebo EVA – Ktoré je lepšie?
 1. Ako môžem dosky bezpečne olemovať aj mobilne?
 2. ABS-hrany s podložkou z pravého hliníka alebo masívne hliníkové hrany – Čo je rozdiel?
 3. Ktorá hrana je lepšia? 1 alebo 2 mm?
 1. Ako môžem ľahšie uvoľniť ochrannú fóliu pri hranách a čelách s vysokým leskom?
 2. Ako sa odstráni najlepšie biely lom?
 3. Ako je možné presne lícujúco skrátiť hranu pri okrúhlej doske?
 4. Ako sa zabráni tomu, aby sa načaté kotúče s hranami samočinne odvíjali?
 5. Ako sa dajú akrylové hrany dostať dodatočne na vysoký lesk?
© 2019 Rudolf Ostermann GmbH