Servisné centrum
0800 005 432
kanten_kantensortiment_light
Najväčší sortiment hrán v Európe
kanten_1m_light
Hrany v každej dĺžke od 1 metra
Skontaktujte sa s nami
Potrebné príslušenstvo
Pozor!
Na spracovanie zvoleného výrobku potrebujete tiež nasledovné produkty:
Menue
Servis
ABS hrany
Melamínové hrany
Hrany z pravého dreva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážacie hrany
Olemované hrany
akryl hrana
Základné hrany
PVC hrany
Tavné lepidlá
Úchopné profilové lišty
Spojovacia technika
Technické profily
Svietidlá
Spracovanie hrán
Gleje
Separačné prostriedky, čističe a klzné prostriedky
Úprava povrchu
Nástroje
Zariadenia na nanášanie gleju
zatvoriť

Základné informácie – Gleje a lepidlá

1. Aký je rozdiel medzi tavnými lepidlami EVA a PU/PUR? 

Tavné lepidlá EVA a PUR, známe aj ako hotmelt, sa používajú okrem iného na lepenie hrán z masívneho dreva a plastu pomocou olepovačiek hrán. Zatiaľ čo EVA tavné lepidlo je na báze etylénvinylacetátu (skrátene: EVA), základom PUR tavného lepidla je polyuretán (skrátene: PUR). Lepenie hrán pomocou EVA tavného lepidla je stále najschodnejším variantom. EVA tavné lepidlo je reaktivizovateľné teplom. To znamená, že EVA lepidlá je možné v prípade nepriaznivých okolností pri veľkom teple, napríklad v blízkosti kuchynského sporáku, znovu uvoľniť. Ak majú byť škáry osobitne odolné proti vode alebo teplu, spoločnosť OSTERMANN odporúča použiť PUR lepidlo, pretože to tvrdne chemicky a už sa znovu nemôže aktivovať pôsobením tepla. Dá sa tak zabrániť prípadnému otvoreniu škáry pri vysokých teplotách.

Špeciálny tip: Pri používaní EVA lepidiel by sa pri striedaní medzi svetlými a tmavými farbami mali vždy vyčistiť nádrže na tavné lepidlo a stroj.

2. Dá sa s PU lepidlom pracovať rovnako jednoducho ako s EVA lepidlom?

Spracovanie PUR tavných lepidiel je v súčasnosti rovnako jednoduché ako spracovanie štandardného EVA tavného lepidla. PUR tavné lepidlo sa dá spracovať na väčšine moderných a bežných olepovačiek hrán. Teplota spracovania je však v tomto prípade výrazne nižšia ako v prípade EVA tavného lepidla. Ak stroj stojí dlhší čas, napríklad cez víkend, musí sa očistiť vhodným PUR čistiacim prostriedkom, pretože ak je raz lepidlo už vytvrdnuté, nedá sa, na rozdiel od EVA tavného lepidla, už znovu roztaviť. Čo však najskôr znie komplikovane, je v praxi pomerne jednoduché a ide pomerne rýchlo od ruky. Krátke prestávky, napríklad cez noc, alebo keď sa v nadväznosti na PUR tavné lepidlo znovu pracuje na stroji s EVA tavným lepidlom, si nevyžadujú čistenie. Moderné nádoby na glej alebo glejové systémy špeciálne pre PUR tavné lepidlá, ktoré sú otvorené a môžu sa skladovať v špeciálnych zásobníkoch, medzitým zabraňujú vytvrdnutiu lepidla dokonca počas viacerých dní.

Špeciálny tip: Na hliníkové hrany odporúča spoločnosť OSTERMANN používať vždy PUR lepidlo.

3. Môže sa namiesto granulovaného tavného lepidla použiť aj patróna?

Spoločnosť OSTERMANN dodáva EVA a PUR tavné lepidlá ako granulát alebo ako patróny s tavným lepidlom v mnohých farbách. Podľa výrobcu a typu stroja môžete na olepovačke hrán používať buď granuláty alebo patróny tavného lepidla. Ak práve nie je poruke žiadny granulát, v prípade nutnosti môžete ručne rozrezať aj patrónu na malé kúsky a nataviť v nádobe na tavné lepidlo. Granulát sa plní do šachty na patrónu, takže toto je, naopak, možné.

Špeciálny tip: Na čistenie patrónových zariadení Holz-Her má spoločnosť OSTERMANN v sortimente špeciálne čistiace patróny (len ako PUR čistiaci prostriedok). Pravidelným čistením dýz sa zníži riziko upchatia dýzy.

5. Čo opisujú skupiny namáhania D1 až D4?

Pomocou normy DIN EN 204 prebieha klasifikácia termoplastických drevárskych lepidiel na nenosné účely použitia. Zaradenie vykonáva Nemecký úrad pre normalizáciu (Deutsches Institut für Normung e. V.). Podľa vodoodolnosti sa jednotlivé drevárske gleje zaraďujú do skupín namáhania D1 až D4. Gleje D1 sú určené výhradne na spoje v suchom interiéri. Spoje D4 odolávajú v interiéri aj odtekajúcej vode alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti, alebo s primeranou ochranou povrchu dokonca poveternostným vplyvom v exteriéri. Väčšina glejov dosahuje podľa DIN EN 204 skupinu namáhania D2 alebo D3. V spojení s tvrdidlami dosahujú niektoré gleje D3 aj skupinu namáhania D4.

Špeciálny tip: Tvrdidlo Redocol Kombicoll je špeciálne určené na glej PVAc Redocol Kombicoll Super-N. Po zmiešaní s tvrdidlom spĺňa Kombicoll Super požiadavky skupiny namáhania D4. 

6. Montážny glej, dielenský glej, glej na tvrdé drevo, glej na dyhy a lakovací glej – V čom je rozdiel? 

V stolárskom remesle dochádza k rozmanitým účelom použitia, pri ktorých je potrebný glej. Podľa použitia alebo označenia výrobcu hovoríme o montážnom gleji, gleji na tvrdé drevo atď. V prípade dielenského gleja ide o všestranný glej/univerzálny glej na výrobu interiérov. Tradične stojí na pracovnom stole v dielni, a preto je vždy poruke. Aj montážny glej je univerzálne použiteľný. Z dôvodu svojho pomerne krátkeho otvoreného času sa rýchlo zosieťuje, a preto sa aj používa na rýchle lepenie plôch. Glej na tvrdé drevo je osobitne vhodný na veľmi namáhané spoje, napríklad na lepenie sedacieho nábytku a na konštrukčné lepenie. Glej na dyhy bol optimalizovaný na práce s dyhou a poddýžkou vo vyhrievaných lisoch, lakovací glej na glejovanie dreva alebo kompozitného dreva s ťažkými povrchmi, napríklad lakom.

Špeciálny tip: Lakovací glej je najvhodnejší aj na nalepovanie ozdobných líšt na lakované a plastové povrchy. Spravidla sa nevyžaduje obrusovanie.

7. Ktoré tavné lepidlo je vhodné pre ktorú olepovačku hrán?

Tu sa prechádza k základným informáciám – Tavné lepidlá