Servicecenter
+46 (0) 36 860 84 22
Største kantsortiment i Europa
Kanter i alle længder fra 1 meter
Alle lagerartikler, der bestilles inden kl. 16, leveres inden for 48 timer
Alle online-bestillinger med 2 % rabat
Kontakt os
Nødvendigt tilbehør
Obs!
Til bearbejdningen af den valgte artikel har du også brug for følgende produkter:
Menu
Service

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelse er et fortrolighedsspørgsmål og din tillid er vigtig for os. Vi respekterer dit privatlivs- og personlige sfære. Beskyttelsen og den juridisk overensstemmende indsamling, behandling og brug af dine personlige data oplysninger er derfor et vigtigt anliggende for os. For at få dig til at føle dig sikker, når du besøger vores hjemmesider, overholder vi de juridiske bestemmelser, når vi behandler dine personlige data, og vil gerne informere dig om vores dataindsamling og databrug.
Vi forpligter os til at overholde DGPR og nationale lovgivninger om databeskyttelse. For os er databeskyttelse et højt prioriteret, globalt emne og vi arbejder kun sammen med partnere, der også har et passende niveau af databeskyttelse inden for deres behandlingsrammer. Vi behandler kun dine data, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke, som vedrører en servicekontrakt med henblik på en kontrakt eller præ-kontraktmæssige foranstaltninger, eller hvis de relevante love tillader eller kræver databehandling. Følgende retningslinier for databeskyttelse dækker både den gældende nationale retlige ramme og kravene i EU's generelle databeskyttelsesforordning (DGPR), der gælder fra den 25. maj 2018 i hele Europa. Referencer til retsgrundlaget for DGPR finder anvendelse fra den 25. maj 2018. I intet tilfælde vil vi sælge dine data eller videregive disse til uautoriserede tredjeparter. Vi informerer dig gerne i det efterfølgende detaljeret om omgangen med dine data inden for vore virksomhedsområder. 
Du kan udprinte eller gemme dette dokument, idet du bruger den sædvanlige funktionalitet i din browser. Den efterfølgende databeskyttelseserklæring forklarer dig, hvilke data på vores hjemmesider bliver indhentet og hvilke data vi bebehandler og bruger.
 

I. Den ansvarliges navn og adresse

Den person, der er ansvarlig i henhold til den grundlæggende databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslovgivninger i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:
 
Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85 
46395 Bocholt
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 2871-2550-0
Hjemmeside: www.ostermann.eu

II. Kontaktdata for den databeskyttelsesansvarlige

TÜV Informationsteknik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Sikkerhed, forretningssikkerhed & privatliv
Avdelning för dataskydd
Langemarckstraße 20
45141 Essen
 
Telefon +49 (0) 201 – 8999-899
Telefax +49 (0) 201 - 8999-666
E-Mail: privacyguard@tuvit.de
 
 

III. Allmänt om databearbetning

1. Indsamling og bearbejdning af personrelaterede data

Vi indsamler og bruger principielt kun personlige data fra vore kunder, for så vidt som disse er nødvendige for at kunne udføre vore tjenester og ydelser. Indsamling og brug af personlige data fra vore kunder sker regelmæssigt kun efter kundens samtykke. Undantagna är tillfällen, där in föregående inhämtning av ett godkännande inte är praktiskt möjligt och bearbetningen av uppgifter är tillåten genom lagstadda bestämmelser. 
 
 

2. Rättslig grund för bearbetning av personrelaterade uppgifter

Om vi inhämtar ett godkännande av berörd person för bearbetning av personrelaterade uppgifter, är art. 6 afsn. 1 lit. a EU-dataskyddsförordningen (DGPR) den rättsliga grunden för bearbetning av personrelaterade uppgifter.
Vid bearbetning av personrelaterade uppgifter som behövs för genomförandet av ett avtal, där berörd person är avtalspart, är art. 6 afsn. 1 lit. b EU-dataskyddsförordningen (DGPR) den rättsliga grunden. Detta gäller även för bearbetningsprocesser som krävs för avtalsförberedande åtgärder.
Behövs en bearbetning av personrelaterade uppgifter i syftet att uppfylla rättsliga förpliktelser som åligger vårt företag, är art. 6 afsn. 1 lit. c EU-dataskyddsförordningen (DGPR) den rättsliga grunden.
Hvis livsvigtige interesser for den berørte person eller en anden naturlig person gør det nødvendigt at bearbejde personlige data, tjener § 6, afsn. 1, lit. d DGPR som retsgrundlag.
Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, og overstiger den berørte persons interesser, grundlæggende rettigheder ikke den førstnævnte interesse, tjener § 6, afsn. 1, lit. f DGPR som retsgrundlag for bearbejdning. 

3. Radering av data och lagringstid

Personrelaterade uppgifter av berörda personer raderas eller spärras när syftet med lagringen upphör. Desuden kan sådan opbevaring finde sted, hvis dette af den europæiske eller nationale lovgiver er fastsat i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt. Blokering eller sletning af data finder også sted, når en opbevaringsperiode, der foreskrives af de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene for indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af kontrakten.

IV. Klargørelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores internetside besøges opsamler vort system automatisk data og informationer fra den opkaldende computers system. 
Følgende data indsamles her:
 • Oplysninger om browser type og brugt version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetservice udbyder
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for adgang
 • Websider, hvorfra brugerens system når til vores internetside 
 • Websider, som brugeres system opkalder over vores hjemmeside
 • Browserens land- og sprogindstillinger (kontrolside)
Dataene bliver ligeledes gemt i logfilerne i vort system. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.
 

2. Retsgrundlag for databearbejdning 

Retsgrundlag for den midlertidige opbevaring af dataene og logfilernere er art. 6 afsn. 1 lit. f DGPR.
 

3. Formål med databebehandling

Den midlertidige opbevaring af IP-adressen gennem systemet er nødvendig for at muliggøre en levering af websiden til brugerens computer. Hertil skal brugerens IP-adresse forblive opbevaret så længe sessionen varer. 
 
Opbevaring i logfiler, sker for at sikre funktionsdygtigheden af websiden. Ydermere tjener dataene til optimering af websiden og til sikring af sikkerheden af vore informationstekniske systemer. Der finder ingen evaluering af dataene til markedsføringsformål sted i denne sammenhæng. 
 
Til dette formål ligger også vor berettigede interesse i databearbejdning efter art. 6 afsn. 1 lit. f DGPR.

4. Opbevarings varighed

Dataene bliver slettet, lige så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. I tilfælde af indsamling af dataene for at levere websiden er dette tilfældet når den respektive session er afsluttet. 
 
I tilfælde af opbevaring af dataene i logfiler er dette tilfældet senest efter syv dage. En opbevaring derudover er mulig. I dette tilfælde slettes brugerens IP-adresser eller fremmedliggøres, således at en tilordning af den opkaldende kunde ikke længere er mulig.

5. Modsigelse- og mulighed for fjernelse

Indsamling af dataene for at kunne levere websiden og opbevaring af dataene i logfiler er tvingende nødvendig for internetsidens drift. Derfor har brugeren ingen mulighed for modsigelse. 

V. Anvendelse af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger Cookies. Ved Cookies drejer det sig om tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren hhv. af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger besøger en webside, kan en Cookie på brugerens systemdrev gemmes. Denne Cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, der muliggør en entydig identifikation af browseren ved nyt opkald af websiden. 
Vi bruger Cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores internetside kræver, at den opkaldende browser også efter et sideskift kan identificeres. 
I Cookies gemmes og overføres derved følgende data:
 • Sprogindstillinger
 • Land-indstilling
 • Sessionsindstillinger (Session-ID)
Derudover bruger vi Cookies på vores hjemmeside, der muliggør en analyse af brugerens browseradfærd. 
På denne måde kan følgende data overføres:
 • Indtastede søgebegreber
 • Hyppighed af sideopkald
 • Brug af webside-funktioner
 • Opkaldte delsider og opholdsvarighed
 • Vej til og fra vores hjemmeside
De på denne måde indsamlede brugerdata bliver psedonymiseret gennem vore tekniske foranstaltninger. Derfor er til tilordning af dataene til den opkaldende bruger ikke længere mulig. Dataene bliver ikke gemt sammen med andre personlige data for brugeren.

b) Målretning 

På vore websider bliver data samlet grundet en Cookie-teknologi til optimering af vore reklamer og det totale onlinetilbud. Disse data bruges ikke til at identificere dig personligt, men tjener udelukkende til en pseudonym evaluering af brugen af hjemmesiden. Dine data bliver aldrig sammenholdt med personlige data, der er opbevaret hos os. Med denne teknologi kan vi præsentere dig for reklamer og / eller specielle tilbud og tjenester, hvis indhold er baseret på information, der er opnået i forbindelse med clickstreamanalyse. Vort mål er at gøre vort Online tilbud så attraktivt som muligt for dig og præsentere dig reklame, der svare til dine interesseområder. 

c) Tredjepart Cookies

Vi bruger nogle reklamepartnere, der hjælper os med at gøre internettilbuddet og websiderne mere interessante for dig. Derfor bliver der ved et besøg på websiderne også gemt Cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. Herved drejer det sig om midlertidige/permanente Cookies, der automatisk slettes efter den angivne tid. Disse midlertidige eller også permanente Cookies (levetid 14 dage til 10 år) gemmes på din harddisk og sletter sig selv efter den angivne tid. Også Cookies fra vore partnervirksomheder indeholder kun psedonymer for det meste endda anonyme data. Herved drejer det sig f.eks. om data over, hvilke produkter du har kigget på, om noget blev købt, hvilke produkter blev søgt osv. Herved indsamler nogle af vore reklamepartnere også ud over websiderne, oplysninger om, hvilke sider du før har besøgt, eller hvilke produkter du f.eks. er interesseret i, for således at præsentere dig for reklame, der svarer bedst muligt til dine interesser. De pseudonyme data bliver på intet tidspunkt sammenholdt med dine personlige data. De tjener udelukkende det formål at muliggøre for vore reklamepartnere at præsentere dig for reklame, som du også virkelig er interesseret i. 
 

d) Hvordan du kan forhindre opbevaring af Cookies? 

Alt efter brugt browser kan du indstille at en opbevaring af Cookies kun accepteres, hvis du er enig. Hvis du kun vil acceptere Cookies brugt af os, men ikke Cookies fra vore tjenesteydere og partnere, kan du vælge at „blokere Cookies fra tredjepartudbydere“ i din browser. Som regel vises i din menuliste i din webbrowser over hjælpefunktionen hvordan du kan afvise nye Cookies og slukke for allerede modtagne Cookies. Ved fælles benyttede computere, der er således indstillet, at de accepterer Cookies og Flash Cookies anbefaler vi dig altid at afmelde dig efter endt session.

e) Retsgrundlag for databehandling 

Regsgrundlaget for behandling af personlige data under anvendelse af Cookies er art. 6 afsn. 1 lit. f DGPR.

f) Formål med databehandling

Formålet med brug af teknisk nødvendige Cookies er at forenkle brugen af websider for brugeren. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af Cookies. For disse er det nødvendigt at browseren også efter sideskift genkendes.
Vi har brug for Cookies til følgende anvendelser:
 • Overtagelse af sprogindstillinger
 • Landeindstillinger
 • Genkendelse af besøgeren (sessionhåndtering)
De ved teknisk nødvendige Cookies indsamlede brugerdata bruges ikke til skabelse af brugerprofiler.
Brug af analyse-Cookies sker med det formål at forbedre vores hjemmesides kvalitet og deres indhold. Ved analyse-Cookies får vi at vide, hvorledes websiden bruges og kan således altid optimere vort tilbud. 
Med dette formål er vores berettigede interesse i behandlingen af personlige data efter art. 6 afsn. 1 lit. f DGPR. 

g) Opbevaringstid, mulighed for modsigelse fjernelse

Cookies bliver gemt på computeren og overføres fra denne til vores side. Derfor har du som bruger også fuldstændig kontrol over anvendelsen af Cookies. Ved en ændring af indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af Cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatiseret. Hvis Cookies for vores webside bliver deaktiveret kan muligvis ikke alle funktioner på websiden bruges i fuldt omfang.

VI. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Vi tilbyder brugerne muligheden for at registrere sig med oplysning af personrelaterede data. Registreringen kan ske på følgende måder (fx telefon, mail, kontakt på messer, overrækkelse af visitkort, hjemmeside). Ved registrering på vores hjemmeside indtastes dataene i en indtastningsmaske og overført til os og gemt. I andre tilfælde registrerer medarbejdere dataene i vore systemer. Dataene bliver ikke videregivet til tredjepart. Følgende data indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:
 • Firma 
 • EU-momsnummer
 • Branche
 • Tiltaleform
 • Fornavn
 • Efternavn 
 • Adresse 
 • Husnummer
 • Postnr.
 • By
 • Region
 • Land 
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Meddelelsens emne
 • Besked
Hvis kunden er indlogget med sine adgangsdata, så kan han sende en besked og herved sætte kryds ved nyhedsbrevet. Derved gemmes følgende data:
 • Meddelelsens emne
 • Besked
Hvis brugeren indtil da ikke er registreret, bliver han registreret i denne proces.  
 
Ydermere bliver følgende data indsamlet ved anmeldelsen:
 • Dato og klokkeslæt for registrering
Til behandling af data bliver dit samtykke indhentet inden for rammerne af tilmeldelsesprocessen og der refereres til denne databeskyttelseserklæring. 
 
Hvis du køber varer eller tjenesteydelser fra vores internetside og herved efterlader dine e-mail adresse, kan denne i det efterfølgende bruges til at sende et nyhedsbrev. I et sådan tilfælde sendes udelukkende direkte reklame for egne lignende varer eller tjenesteydelser over nyhedsbrevet.
 
Ud over brug til vores e-mail marketingsværktøj sker i sammenhæng med databehandlingen til forsendelse af nyhedsbreve ingen videregivelse af data til tredjepart. Dataene bliver udelukkende brugt til at sende nyhedsbrevet.

2. Retsgrundlag for databearbejdning

Retsgrundlag for behandlingen af data efter tilmeldelse til nyhedsbrevet ef brugerens samtykke art. 6 afsn. 1 lit. a DGPR.
 

3. Formål med databebehandling

Indsamling af brugerens e-mail adresse bruges til at sende nyhedsbrevet. 
Indsamling af andre personlige data inden for rammerne af tilmeldelsesprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenester eller e-mail adressen.

4. Opbevarings varighed

Dataene bliver slettet, lige så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. De andre indsamlede personlige data inden for rammerne af tilmeldelsesprocessen bliver som regel slettet efter en frist på syv dage.

5. Modsigelse- og mulighed for fjernelse

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af brugeren. Til dette formål er der i hvert nyhedsbrev et tilsvarende link. 

VII. Registrering

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores internetside tilbyder vi brugere mulighed for at registrere sig under angivelse af personlige data. Dataene bliver derved indgivet i en indgivelsesmaske og overføres og gemmes hos os. En videregivelse af dataene til tredjepart finder ikke sted. Følgende data bliver inden for rammerne af registreringsprocessen indsamlet:
 
På registreringstidspunktet bliver følgende data gemt:
 • Firma 
 • EU-momsnummer
 • Branche
 • Tiltaleform
 • Fornavn
 • Efternavn 
 • Adresse 
 • Husnummer
 • Postnr.
 • By
 • Region
 • Land 
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Dato og klokkeslæt for registrering
Inden for rammerne af registreringsprocessen bliver brugerens samtykke indhentet til behandling af disse data.

2. Retsgrundlag for databearbejdning 

Retsgrundlag for behandlingen af data er brugerens samtykke art. 6 afsn. 1 lit. a,b DGPR. 

3. Formål med databebehandling

En registrering af brugeren er nødvendig til levering af bestemte indhold og ydelser på vores webside.
Kære interessent! Vores tilbud er udelukkende rettet mod erhvervsdrivende. Af denne grund bliver følgende oplysninger først efter registrering, kontrol og indlogning vist for brugeren:
 • Funktioner for bestillingsafvikling og administrering af dennes data.
Ligeledes er registrering af brugeren til opfyldelse af en kontrakt med brugeren eller til gennemførelse af foranstaltninger inden kontraktindgåelse nødvendig. De indsamlede data tjener til køb og forsendelsesafvikling.
 

4. Opbevarings varighed

Dataene bliver slettet, lige så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling.
 
Dette er da tilfældet under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger inden kontraktgennemførelse, når dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelse af kontrakten. Også efter kontraktens indgåelse kan det være nødvendigt at gemme personlige data over kontraktpartneren, for at kunne udfylde kontraktmæssige eller lovlige forpligtelser.

5. Modsigelse- og mulighed for fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at opløse registreringen. Du kan til enhver tid ændre data om dig. 
 
En ændring eller tilpasning af dataene er mulig over følgende veje:
 • Telefonisk 
 • Pr. mail
 • Pr. fax
 • Data kan delvis ændres på websiden
Hvis data til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontrakten er nødvendige er en sletning af dataene kun mulig, hvis ikke kontraktmæssige eller lovlige forpligtelser strider mod sletning. 

VIII. Kontaktformular og e-mail kontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores internetside er der en kontaktformular, der kan bruges til elektronisk kontaktoptagelse. Hvis brugeren nytter denne mulighed bliver indgivne data i indgivelsesmasken overført til os og gemt. Disse data er:
 
På tidspunktet for afsendelse af beskeden bliver ydermere følgende data gemt, hvis brugeren ikke er tilmeldt online-butikken:
 • Firma 
 • EU-momsnummer
 • Branche
 • Tiltaleform
 • Fornavn
 • Efternavn 
 • Adresse 
 • Husnummer
 • Postnr.
 • By
 • Region
 • Land 
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Meddelelsens emne
 • Besked
 • Dato og klokkeslæt for kontaktoptagelse
Hvis brugeren er logget ind med sine adgangsdata, bliver følgende data gemt: 
 • Meddelelsens emne
 • Besked
 • Dato og klokkeslæt for kontaktoptagelse
For behandling af dataene bliver dit samtykke inden for rammerne af afsendelsesprocessen indhentet og der referes til denne databeskyttelseserklæring.
 
Alternativt er en kontaktoptagelse over de leverede emailadresse mulig. I dette tilfælde bliver de med e-mailen oversendte personlige data over brugeren gemt. 
 
I denne sammenhæng videregives ingen data til tredjepart. Dataene bliver udelukkende brugt til behandling af konversationen.

2. Retsgrundlag for databearbejdning 

Retsgrundlag for behandling af dataene er brugerens samtykke art. 6 afsn. 1 lit. a DGPR.
 
Retsgrundlag for behandling af dataene, der ved oversendelse af en e-mail bliver overført er art. 6 afsn. 1 lit. f DGPR. Hvis e-mailen sigter mod at indgå en kontrakt er ekstra retsgrundlag for behandling art. 6 afsn. 1 lit. b DGPR.

3. Formål med databebehandling

Behandlingen af personlige data fra indgivelsesmasken tjener kun til behandling af kontaktoptagelsen. I tilfælde af en kontaktoptagelse pr. e-Mail er den nødvendige berettigede interesse i behandling af dataene.
De andre under afsendingsprocessen behandlede personlige data, tjener til at forhindre en misbrug af kontaktformularen og sikre sikkerheden for vore informationstekniske systemer.

4. Opbevarings varighed

Dataene bliver slettet, lige så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. For de personlige data fra kontaktformularens indgivelsesmaske og de der blev sendt pr. e-Mail, er dette så tilfældet, når den respektive konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er så afsluttet, når man ud af omstændighederne kan udlede at de berørte fakta er afklaret. 
 
De yderligere indsamlede personlige data under afsendelsesprocessen bliver slettet senest efter en frist på syv dage.

5. Modsigelse- og mulighed for fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til behandling af personlige data tilbage. Tager brugeren kontakt til os pr. e-Mail, så kan han til enhver tid modsige sig en opbevaring af sine personlige data. I et sdant tilfælde kan konversationen ikke fortsættes.
Tilbagekaldelse af samtykket og modsigelse mod opbevaring kan ske ad følgende veje:
 • Telefonisk 
 • Pr. mail
 • Pr. fax
Alle personlige data, der blev gemt ved kontaktoptagelse, bliver i dette tilfælde slettet.

IX. Videregivelse af dine data til tredjepart

For at gøre vores webside så behagelig og komfortabel som mulig for dig som bruger, bruger vi lejigheds eksterne tjenesteudbyder. I det efterfølgende har du mulighed for at informere dig om databeskyttelsesbestemmelserne til indsats og brug af indsatte tjenester og funktioner og i givet fald også om dine rettigheder hos tjenesteudbyderne.
etracker
Udbyderen af denne webside brurger tjenester fra etracker GmbH fra Hamborg Tyskland (https://www.etracker.com) til analysering af anvendelsesdata. Derved indsættes Cookies der muliggør en statistisk analyse af brugen af denne webside af deres besøgende såvel som vising af brugrelateret indhold eller reklame. Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på internetbrowseren på brugerens enhed, etracker Cookies indeholder ingen oplysninger, der muliggør en identifikation af brugeren.
 
De data, der skabes af etracker bliver på vejne af udbyderen af denne webside udelukkende behandlet i Tyskland og gemt og underligger dermed de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og standarder. Etracker blev desangående uafhængigt testet, certificeret og udmærket med privatlivets segl med databeskyttelses ePrivacyseal.
 
Databehandling sker på retsgrundlag af art. 6 afsn.1 lit f (berettiget interesse) af EU databeskyttelsesgrundforordning (EU-DGPR). Vores berettigede interesse består i optimering af vores online-tilbud og vores hjemmeside. Da vores besøgendes privatsfære er særlig vigtig for os, bliver IP-adressen hos etracker så tidlig som muligt anonymiseret og log in eller enhedsidentifikatorer konverteres til en unik nøgle men ikke tilordnet en person. Anden brug, sammenholdning med andre data eller en videregivelse til tredjepart sker ikke gennem etracker.
 
Du kan til enhver tid modsige den foreskrevne databehandling, forudsat den er personlig. Din modsigelse har ingen negative konsekvenser for dig: Indsigelsesmuligheder via førsteparts cookie
 
Yderligere oplysninger til databeskyttelse hos etracker finder du her.
 

X. Den berørte persons rettigheder

Hvis du behandler personlige data er du berørt i henhold til DGPR og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige til:

1. at få oplysninger

Du kan af den ansvarlige forlange en bekræftelse på om personlige data, der vedrører dig bliver behandlet af os. 
Foreligger en sådan behandling kan du forlange følgende oplysninger af den ansvarlige:
 • Formålet med at behandle de personlige data;
 • De kategorier af personlige data, der bliver behandlet;
 • Modtagere hhv. kategorier af modtagere, over for hvem personlige data om dig bliver offentliggjort eller endnu bliver offentliggjort;
 • Den planlagte varighed af opbevaring af dig vedrørende personlige data og hvis der ikke kan gives konkrete angivelser hertil, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsvarigheden;
 • Eksistensen af retten til berigtigelse eller sletning af dig vedrørende personlige data, en ret til indskrænkning af behandling fra den ansvarlige eller en modsigelsesret mod denne behandling; 
 • Eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
 • alle tilgængelige oplysninger om oprindelse af dataene, hvis de personlige data ikke blev indsamlet hos den berørte person;
 • Eksistensen af en automatiseret beslutningstagning herunder profilering i henhold til art. 22 afsn. 1 og 4 DGPR og i det mindste – i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger om den pågældende logik og omfanget og påtænkte virkninger af denne behandling på den berørte person.
Du har ret til at få oplysninger om personlige data, der berører dig, overgives til et tredje land eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du forlange at blive underrettet om egnede garantier i henhold til art. 46 DGPR i forbindelse med overførsel.

2. Ret til berigtigelse 

Du har ret til en berigtigelse og/eller fuldendelse over for den ansvarlige, hvis de behandlede personlige data, der berører dig, er forkerte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal omgående foretage berigtigelsen.

3. Ret til begrænsning af behandling

Under følgende forudsætninger kan du forlange begrænsning af behandling af personlige data, der vedrører dig:
 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af data der vedrører dig, i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette de presonlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personlige data;
 • Den ansvarlige person for personlige data ikke længere har brug for behandling til formålet men du dog har brug for, til udøvelse eller forsvar over for retskrav eller
 • Hvis du har protesteret mod behandling i henhold til art. 21 afsn. 1 DGPR og det endnu ikke er afgjort, om de berettigede grunde fra den ansvarlige overstiger dine grunde.
Hvis behandlingen af personlige data vedrørende dig er begrænset kan disse data kun bruges med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser for Unionen eller en medlemsstat.
Hvis begrænsningen af behandlingen blev begrænset efter ovennævnte forudsætninger underretter den ansvarlige dig inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Sletningsforpligtelse

Du kan forlange af den ansvarlige, at de personlige data, der vedrører dig omgående slettes, og den ansvarlige er forpligtet til omgående at slette disse data, hvis et af følgende gælder:
 • De personlige data, der vedrører dig, er blevet behandlet til formålet eller på anden vis er behandlet ikke længere er nødvendige.
 • Du tilbagekalder dit samtykke, hvorpå behandlingen i henhold til art. 6 afsn. 1 lit. a eller art. 9 afsn. 2 lit. a DGPR beroede og der ikke er anden retsgrundlag for behandlingen. 
 • Du modsiger i henhold til art. 21 afsn. 1 DGPR behandling og der er ingen berettigede grunde til behandling, eller du modsiger i henhold til art. 21 afsn. 2 DGPR behandling. 
 • De personlige data, der vedrører dig, blev behandlet ulovligt. 
 • Sletning af personlige data, der vedrører dig, er til opfyldelse af en juridisk forpligtelse efter Unionsloven eller nødvendig efter medlemsstaternes lov, hvem den ansvarlige underligger. 
 • De personlige data, der vedrører dig, blev indsamlet i forbindelse med tilbudte tjenester fra informationssamfundet i henhold til art. 8 afsn. 1 DGPR.

b) Oplysninger til tredjepart

Hvis den ansvarlige har offentliggjort personlige data der vedrører dig og i henhold til art. 17 afsn. 1 DGPR er forpligtet til sletning, så træffer han passende foranstaltninger, herunder under hensyn til den tilgængelige teknologi og implementeringsudgifter passende foranstaltninger, også af teknisk art, til at informere de ansvarlige for databehandling, der behandler personlige data, at du har forlangt, at alle links slettes til disse personlige data eller har forlangt kopier eller reblikationer af personlige data. 

c) Undtagelser

Retten til sletning består ikke hvis behandling er nødvendig
 • for at udøve retten til fri meningsudtalelse og oplysninger;
 • Til opfyldelse af en juridiske forpligtelse, der kræver behandling i henhold til Unionens lovgivning eller de medlemsstater, hvem den ansvarlige er underlagt, eller til at klare en opgave, der ligger i den offentlige interesse eller i udøvelse af en opgave af almen interesse, der blev tillagt den ansvarlige;
 • Af grunde af den offentlige interesse i inden for det offentlige helbredsområde i henhold til art. 9 afsn. 2 lit. h og i såvel som art. 9 afsn. 3 DGPR;
 • Til arkiveringsformål i almen interese, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 afsn. 1 DGPR, såvidt den under afsnit a) nævnte ret forudsigeligt umuliggør virkeliggørelse af målene for denne
 • behandling eller alvorligt begrænser betydningen, udøvelse eller forsvar for retskrav.

5. Ret til underrettelse

Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet at meddele alle modtagere, der er bekendtgjort med personlige data over dig om denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandling, det være sig dog, hvis dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med en uforholdsmæssig arbejde.
Du har ret til at blive underrettet om disse modtagere af den ansvarlige.

6. Ret til dataoverførbarhed

Du har ret til at få de personlige data, der vedrører dig, som du har givet til den ansvarlige i et struktureret normalt og maskinlæsbar format. Desuden har du ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig uden hindring fra den ansvarlige, der fik de personlige data leveret, såfremt
 • behandlingen beror på et samtykke i henhold til art. 6 Abs. 1 lit. a DGPR eller art. 9 afsn. 2 lit. a DGPR eller en kontrakt i henhold til art. 6 afsn. 1 lit. b DGPR og
 • behandling sker ved hjælp af automatiserede metoder.
Under udøvelse af denne rettighed har du ydermere ret til, at dine personlige data direkte overføres fra en ansvarlig til en anden for så vidt det er teknisk muligt. Friheder og rettigheder for andre personer må herved ikke begrænses.
Retten til dataoverførbarhed gælder ikke for en behandling af personlige data, der er nødvendige til udførelse af en opgave, der er af almen interesse eller sker under udøvelse fra offentlig myndighed som er blevet overført til den ansvarlige.

7. Ret til modsigelse

Du har ret til af grunde der skyldes din særlige situation til enhver tid at modsætte dig behandling af personlige data der vedrører dig, og der sker på grundlag af art. 6 afsn. 1 lit. e eller f DGPR; dette gælder også en profilering der er baseret på disse bestemmelser. 
Den ansvarlige behandler ikke mere de dig vedrørende personlige data, det være sig dog, han kan bevise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandling, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til virkeliggørelse udøvelse eller forsvar af retskrav.
Bliver personlige data vedrørende dig behandlet for at foretage direkte reklame, har du ret til til enhver tid at modsige behandlingen af personlige data, der vedrører dig til den slags reklame, dette gælder også for profilering, hvis det står i forbindelse med sådan.
Hvis du modsiger behandling til direkte reklameformål, så bliver de dig vedrørende personlige data ikke længere behandlet til disse formål.
Du har mulighed for, i forbindelse med anvendelse af tjenester fra informationssamfundet, uanset direktivet 2002/58/EG – at udøve din tilbagekaldelsesret ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

8. Ret til tilbagekaldelse af databeskyttelseserklæring

Du har ret til til enhver tid at tilbagekalde din databeskyttelseserklæring. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke indtil tilbagekaldelsen er foretaget.

9. Automatiseret beslutning på individuel basis inklusive profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering der vil have retsvirkning eller tilsvarende påvirke dig på lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen 
 • om afslutning eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige er nødvendig,
 • På grund af lovforskrifter fra Unionen eller medlemsstaterne, som den ansvarlige underligger, er tilladt og disse retsforskrifterne indeholder passende foranstaltninger til varetagelse af dine rettigheder og friheder såvel som dine berrettigede interesser eller
 • Sker med dit udtrykkelige samtykke.
Ganske vist må disse afgørelser dog ikke baseres på særlige kategorier af personlige data i henhold til art. 9 afsn. 1 DGPR for så vidt ikke art. 9 afsn. 2 lit. a eller g gælder og rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at beskytte rettigheder og friheder og dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfælder der er nævnt i (1) og (3) skal den ansvarlige træffe passende foranstaltninger for at opretholde rettighederne og frihederne og deres berettigede interesser, hvortil i det mindste hører retten til at indhente en persons kontrol af en person til at udtrykke sit eget standpunkt og udfordring af beslutningen.

10. Ret til klage hos en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative- eller retsmidler, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat hvor du er bosat, arbejdssted eller sted for påstået overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personlige data om dig strider imod DGPR. 
Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette klageren om klagens status og resultater herunder muligheden for et retsmiddel i medfør af artikel 78 i DGPR.
 

XI. Andre henvisninger

1. Fremmedsprogede sider

Såfremt dele af internettet også tilbydes i andres prog end tysk, er dette udelukkende en service for vore kunder, interessenter og medarbejdere, er ikke forstår det tyske sprog.