Service Center
+32 (0)53 68 17 51
Grootste voorraad kantenband in Europa
Kanten per meter vanaf 1 meter
Voorraadartikelen voor 16:00 uur besteld, normaal gesproken de volgende werkdag in huis.
Voor informatie en persoonlijk advies
Noodzakelijk toebehoren
Let op!
Voor de verwerking van deze artikelen heeft u de volgende producten nodig:
Menu
Service
ABS kantenband
Melamine kanten
Echt houten kanten
Aluminium kanten
PP kantenband
Afwerkranden
Omlijstingsprofielen
Acryl kantenband
Grundierkanten
PVC kantenband
Smeltlijmen
Grepen en knoppen
Greepschelpen en komgrepen
Greeplijsten
Garderobe
Traphek- en handleuningsystemen
Furniture Linoleum
Sibu designplaten
RollDecoren
GFK hout- en steendecorpanelen
Steenfineer
Accentpanelen MDF
Houten sierroosters
Verbindingstechniek
Stelpoten & plinttoebehoren
Wandaansluitprofielen
Kastophangers / kastophangrails
Technische profielen
Scharnieren
Klepbeslag
Kaders als front, klep, schuif- of draaideur
Meubelrolluiken
Schuif-, vouw- en draaideursystemen
Schuifdeuren als ruimteverdeler
Kastinrichtingssystemen
Ladesystemen
Ladegeleiders
Rollen / wielen
Meubelvoeten
Tafelbeslag
Kantoorinrichtingssystemen
Meubelsluitsystemen
Meng- en wastafelkranen
Spoelbakken
Afvalscheidingssystemen
Wastafels en -bakken
Ventilatietechniek
Achterwandsystemen
Meubelschapsystemen
Verlichting
Kabelmanagement
Granietvelden
Kantverwerking & -bewerking
Lijmen
Reinigings-, anti-hecht-, glij- & smeermiddelen
Chemische producten
Achterkant- & grundierfolie
Kitten & PUR-schuimen
Toebehoren
Verpakkingsmateriaal
Reparatiemiddelen
Schuren & polijsten
Handgereedschap
Lijmopbrengapparaten
Gezondheid & veiligheid
Klittenband
Losse noesten, dwarshout / conusplaatjes
Aanslagdempers
afsluiten

Privacyverklaring

Privacy is een zaak van vertrouwen en wij vinden uw vertrouwen belangrijk. Wij respecteren uw persoonlijke privacy. Wij vinden het daarom belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens conform de wet verloopt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zien wij er op toe dat de verwerking aan de wettelijke eisen voldoet, zodat u met een veilig gevoel gebruik kunt maken van onze website. Wij willen u hier ook informeren over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken.
Wij verplichten er ons toe zowel de AVG als de nationale privacywetgeving na te komen. Voor ons heeft het thema gegevensbescherming in het hele bedrijf een hoge prioriteit en wij werken uitsluiten samen met partners die kunnen aantonen dat zij gegevensbescherming even hoog in het vaandel hebben staan. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend als wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben op grond van een overeenkomst, een voorlopige overeenkomst, dienstverlening aan derden of voor zover de desbetreffende wetgeving het verwerken van gegevens toestaat dan wel verplicht stelt De volgende privacyverklaring omvat zowel het momenteel geldende, nationale regelgevingskader als ook de vanaf 25 mei 2018 in heel Europa geldende Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Verwijzingen naar rechtsgrondslagen zijn vanaf 25 mei 2018 maatgevend. Wij verkopen in geen geval uw gegevens, noch geven wij deze door aan niet-gerechtigde derden. Hieronder geven wij u gedetailleerde informatie over hoe wij in onze onderneming omgaan met uw gegevens. 
U kunt het document printen of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies in uw browser. In de volgende privacyverklaring krijgt u uitleg over het soort gegevens die op onze website worden verzameld en welke gegevens wij verwerken en gebruiken.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke voor privacy bescherming

De verantwoordelijke in de zin van de AVG-regelgeving, andere nationale privacywetgeving van de lidstaten en andere bepalingen op het gebied van privacybescherming is:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85 
46395 Bocholt
Duitsland
Tel.: +49 (0)2871 -2550-0

II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor privacy bescherming 

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Fachstelle für Datenschutz
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen

Tel. +49 (0)201 - 8999 899
Telefax +49 (0) 201 - 8999 666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Hoeveelheden persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe slechts in zoverre dat dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed functionerende website, voor de inhoud ervan en voor onze dienstverlening. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig, maar slechts na het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen hierop vormen gevallen waarbij het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te vragen en waarbij het verwerken van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften toegestaan is. 

2. Rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de persoon in kwestie vragen, vormt art. 6 lid. 1 sub. a van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van de EU de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst waarvan de contractpartner een natuurlijke persoon is geldt art. 6 lid. 1 sub. b als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een juridische verplichting waaraan ons bedrijf dient te voldoen, is art. 6 lid. 1 sub. c de rechtsgrondslag.
In het geval dat vitale belangen van de betroffen personen of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, vormt art. 6, lid 1 sub d AVG de juridische grondslag.
Als de verwerking nodig is om het wettige belang van ons bedrijf of dat van een derde te waarborgen en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betroffene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, vormt art. 6 lid. 1 sub. f AVG de grondslag voor de verwerking, 

3. Verwijdering van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. De gegevens kunnen langer worden bewaard als dit voorzien is door de Europese of nationale wetgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke moet voldoen. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is tot het verder bewaren van gegevens ten behoeve van het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Het beschikbaar stellen van de website en het maken van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Elke keer als onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die contact maakt. 

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over het browsersysteem en de gebruikte versie
 • het bedrijfssysteem van de gebruikers
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van het bezoek
 • websites waardoor het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt 
 • websites die door het systeem van de gebruikers via onze website worden bezocht.
 • land- en taalinstellingen van de browser (besturingspagina)
Deze gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logfiles is art. 6 lid. 1 sub. f AVG

3. Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website te kunnen oproepen op de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen. 

De opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website te verzekeren. Verder zorgen de gegevens ervoor dat de website wordt geoptimaliseerd en garanderen zij de veiligheid van onze ICT-systemen. Een evaluatie van de gegevens voor marketing doeleinden vindt in deze context niet plaats. 
Voor deze doeleinden hebben wij ook een wettig belang bij het verwerken van de gegevens op de grondslag van art. 6, lid 1 sub f AVG

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waartoe ze werden verzameld. In het geval dat gegevens worden verzameld om de website te kunnen oproepen, worden deze gewist zodra de sessie voorbij is. 

In het geval dat gegevens inlogfiles worden opgeslagen, worden deze op z'n laatst zeven dagen daarna verwijderd. Er bestaat de mogelijkheid om gegevens langer te bewaren. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervreemd, zodat er geen verband meer kan worden gelegd tussen de klant die de website oproept en deze gegevens.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het gebruik van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de website. Derhalve bestaat er voor de gebruiker dan ook geen mogelijkheid tot bezwaar. 

V. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser dan wel vanuit de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan er een cookie op het bedrijfssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekencombinatie waardoor de browser bij een volgende oproep van de website duidelijk kan worden geïdentificeerd. 

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken. Voor enkele elementen van onze website is het noodzakelijk dat de browser die de website oproept ook na het wisselen van een pagina nog kan worden herkend. 

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en verstuurd:
 • Taalinstellingen
 • Landinstellingen
 • Sessie-instellingen (session-ID)
Wij gebruiken op onze website verder ook cookies die het mogelijk maken het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.. 
Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden verstuurd:
 • Ingegeven zoekbegrippen
 • Frequentie van het oproepen website
 • Het gebruik van websitefuncties
 • Opgeroepen onderpagina's en de duur van het bezoek
 • Weg van en naar onze website
De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door middel van technische maatregelen geanonimiseerd. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer worden toegeschreven aan de gebruiker die de website heeft opgeroepen. De gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.
Moet nog worden omgezet:
bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en naar deze privacyverklaring verwezen. In verband hiermee wordt er ook op gewezen hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.

b) Targeting 

Op onze websites worden op basis van een cookie-technologie verzameld voor de optimalisatie van onze reclame en het volledige online-aanbod. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen uitsluitend tot de pseudonieme evaluatie van het homepage gebruik. Uw gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met door ons bewaarde persoonsgegevens. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden. De inhoud hiervan is gebaseerd op de informatie die door de clickstream-analyse is verzameld. Wij willen hierdoor ons online-aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken en u reclame aanbieden die past bij uw belangstelling. 

c) Third-Party-Cookies

Wij werken samen met enkele reclamepartners die ons erbij helpen ons internetaanbod en onze website interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat hierbij om tijdelijke/permanente cookies, die na afloop van een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na afloop van een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten slechts pseudonieme en meestal zelfs anonieme gegevens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u heeft bekeken, of u iets heeft gekocht welke producten u zocht, etc. Daarnaast verzamelen enkele van onze reclamepartners ook informatie over websites die u vooraf heeft bezocht of voor welke websites u interesse heeft getoond om u reclame te kunnen tonen die het meest past bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met uw persoonsgegevens. Zij hebben uitsluitend tot doel onze reclamepartners de mogelijkheid te bieden u reclame aan te bieden waarvoor u ook werkelijk belangstelling heeft. 

d) Hoe kunt u de opslag van cookies verhinderen? 

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u instellen, dat cookies alleen worden opgeslagen als u daar toestemming voor geeft. Als u alleen de door ons gebruikte cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt .de instelling ‘cookies van derden blokkeren’ in uw browser kiezen. In de regel kunt u in de hulpfunctie van de menulijst van uw browser  zien hoe u nieuwe cookies weigeren en reeds ontvangen cookies uitschakelen. Als u computers deelt met anderen, die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash cookies accepteren, adviseren wij u zich na afloop van een sessie steeds volledig af te melden.

e) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid. 1 sub. f AVG.

f) Doel van de verwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites gemakkelijker te maken voor de gebruiker. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina weer wordt herkend.

Cookies zijn noodzakelijk voor de volgende toepassingen:

 • het overnemen van taalinstellingen
 • landinstellingen
 • herkenning van de bezoeker (session handling)
De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikte van gebruikersprofielen.
Het gebruik van de analyse cookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse cookies komen wij te weten hoe de website wordt te gebruiken en kunnen hierdoor ons aanbos voortdurend optimaliseren. 
Voor deze doeleinden hebben wij ook een wettig belang bij het verwerken van de persoonsgegevens op de grondslag van art. 6, lid 1 sub f AVG. 

g) Duur van de bewaartermijn, mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker en vanaf deze doorgegeven naar onze kant. Vandaar dat u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies.heeft. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het doorgeven van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. In het geval dat cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat sommige functies van de wbesite niet meer volledige kunnen worden gebruikt.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid, zich met persoonsgegevens te registreren. De registratie kan op verschillende manieren (bijv. via telefoon, mail, beurscontacten, afgifte van visitekaartje, website) gebeuren. Bij de registratie via onze internetsite worden de gegevens in het invoerscherm ingevuld en aan ons verzonden en opgeslagen. In de andere gevallen worden de gegevens door onze medewerkers in ons systeem verwerkt. Wij geven de gegevens niet door aan derden. De volgende gegevens worden tijdens de registratieprocedure verzameld:

 • Firmanaam 
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam 
 • Straat 
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio.
 • Land 
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Uw bericht
Als de klant zich heeft ingelogd met zijn inlogegevens kan hij een bericht sturen en hierbij de toezending van de newsletter aanvinken. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
 • Onderwerp
 • Uw bericht
Is de gebruiker tot dat moment nog niet geregistreet dan gebeurt dit tijdens dit proces.  
 
Verder worden de volgende gegevens bij aanmelding verzameld:
 • Datum en tijd van de registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt er in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen. 
 
Als u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kunnen wij dit vervolgens gebruiken voor het verzenden van een newsletter. In dergelijke gevallen wordt via de newsletter uitsluitend direct marketing boodschappen verstuurt met reclame voor onze eigen waren of diensten.
 
Naast het gebruik voor Salesforce, ons e-mail-marketing tool, worden er geen gegevens aan derden gegeven waar het de gegevensverwerking voor het verzenden van newsletters betreft. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de newsletter gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de newsletter is de toestemming die bij de aanmelding is verleend, art. 6 lid. 1 sub. a AVG.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de newsletter als gevolg van de koop van waren of diensten is art 7 lid. 3AVG.

3. Doel van de verwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient tot het toezenden van de newsletter. 

Het verzamelem van andere persoonsgegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure dient ertoe misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waartoe ze werden verzameld. De overige persoonsgegevens die in het kader van de aanmeldingsprocedure worden verzameld, worden in de regel na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

De gebruiker in kwestie kan zijn abonnement op de newsletter te allen tijde opzeggen via de link die zich in iedere newsletter bevindt.  

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid tot registratie via hun persoonsgegevens. Wij ontvangen de gegevens die in het invoerscherm worden ingevuld en  slaan deze op. Wij geven de gegevens niet door aan derden. De volgende gegevens worden tijdens de registratieprocedure verzameld:

ten tijde van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
 • Firmanaam 
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam 
 • Straat 
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio.
 • Land 
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Datum en tijd van de registratie
In het kader van de registratieprocedure wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking de gegevens is de door de gebruiker gegeven toestemming, art. 6 lid. 1 sub. a, b AVG. 

3. Doel van de verwerking

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde inhoud en diensten van de website moet de gebruiker inloggen.

Ons aanbod is uitsluitend gericht op bedrijven. Om deze reden wordt de volgende informatie pas na registratie, controle en inloggen voor de gebruiker zichtbaar:

 • functies van de voor de afhandeling van bestellingen en het beheer van de gebruikersgegevens.
Daarnaast is een registratie van de gebruiker noodzakelijk voor om een overeenkomst met de gebruiker te kunnen nakomen of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. De verzamelde gegevens dienen voor het afwikkelen van koop en verzending.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waartoe ze werden verzameld.

Dit is het geval als de gegevens die tijdens de registratieprocedure van een overeenkomst of het uitvoeren van precontractuele maatregelen werden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan er een noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te wissen. De over u bewaarde gegevens kunt u te allen tijden laten wijzigen. 

De gegevens kunnen op de volgende wijzen worden veranderd of aangepast:
 • telefonisch 
 • per e-mail
 • Deels kunnen gegevens op de website worden veranderd
ALS de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, kunnen deze alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die een verwijdering in de weg staan. 

VIII. Contactformulier en contact per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Op onze website is er een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die op het invoerscherm worden ingevuld aan ons doorgegeven en opgeslagen Dit zijn de gegevens:

verder worden er op het moment van verzenden van het bericht de volgende gegevens opgeslagen als de gebruiker niet bij de online-shop is aangemeld:
 • Firmanaam 
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam 
 • Straat 
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio.
 • Land 
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Uw bericht
 • Datum en tijd van het moment dat contact wordt opgenomen
Als de gebruiker zich heeft ingelogd met zijn inloggegevens, worden de volgende gegevens opgeslagen: 
 • Onderwerp
 • Uw bericht
 • Datum en tijd van het moment dat contact wordt opgenomen
Voor de verwerking van de gegevens wordt er in het kader van de verzendprocedure uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.
In plaats van gebruik te maken van het contactformulier, kunt u ons ook via ons e-mailadres een mail sturen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die via de e-mail binnenkomen opgeslagen. 
In dit verband worden er geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking de gegevens is de door de gebruiker gegeven toestemming, art. 6 lid. 1 sub. a, b AVG.
De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven is art. 6 lid. 1 sub. f AVG. Is het e-mailcontact gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is de rechtsgrondslag Art. 6 lid. 1 sub. b AVG

3. Doel van de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient alleen om het contactformulier te verwerken. In het geval dat er contact wordt opgenomen via de e-mail, is ook hier sprake van vereist wettig belang van het verwerken van de gegevens.
De andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze communicatiesystemen veilig te stellen.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waartoe ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die ons per e-mail worden toegezonden, is dit het geval wanneer de conversatie met de gebruikers is afgesloten. De conversatie is afgesloten als uit de omstandigheden blijkt dat het onderwerp in kwestie afgesloten is. 
De overige persoonsgegevens die in het kader van de verzendprocedure worden verzameld, worden in de regel na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker via de e-mail contact met ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In dat geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Om uw toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen het opslaan van uw gegevens kunt u als volgt contact met ons opnemen:
 • telefonisch 
 • per e-mail
 • per fax
Alle persoonsgegevens die als gevolg van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

IX. Doorgeven van uw gegevens aan derden

Om onze website voor u als gebruiker zo aangenaam en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, maken wij beperkt gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Hierna heeft u de mogelijkheid om u te informeren over de gegevensbeschermingsregels voor het inzetten en gebruiken van de diensten en functies in kwestie om eventueel ook met betrekking tot deze dienstverleners uw rechten te kunnen uitoefenen.
Etracker
De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van de etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (https://www.etracker.com) voor het analyseren van gebruikersgegevens. Hierbij worden cookies ingezet die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers, het inhoudelijke gebruik of reclame mogelijk maken. Cookies zijn tekstbestandjes die door de internet browser op de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie die het mogelijk maken een gebruiker te identificeren.
 
De door de etracker verzamelde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarmee onderhevig aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen met betrekking tot persoonsgegevens. etracker is in dit opzicht onafhankelijk onderzocht, gecertificeerd en voorzien van het label voor privacybescherming ePrivacyseal .
 
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 lid. 1 sub. f (wettig belang) van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (EU-AVG). Ons wettig belang bestaat uit de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat wij de privacy van onze bezoekers erg belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en de kenmerken voor aanmelding of apparatuur bij etracker in een duidelijke, maar niet op een persoon terug te voeren codering omgezet. De etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, slaat de gegevens niet samen met andere gegevens op en geeft ook geen gegevens door aan derden.
 
U kunt tegen de hiervoor beschreven gegevensverwerking te allen tijde bezwaar aan tekenen voor zover er sprake is van persoonsgegevens. Het aantekenen van bezwaar heeft geen nadelige gevolgen voor u. Bezwaar tegen gegevensopslag voor de websitepagina's voor klanten
 
Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

X. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten t.o.v. de verantwoordelijke:

1. Recht van toegang

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen of er persoonsgegevens die u betreffen door ons worden verwerkt of niet. 
Is er sprake van een de verwerking van persoonsgegevens, kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende gegevens:
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers, resp. de categorieën van ontvangers die inzicht in de betreffende persoonsgegevens hebben gekregen of nog gaan krijgen.;
 • de geplande duur van de bewaartermijn van de persoonsgegevens, of als concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van verwerking door de verantwoordelijke of recht van bezwaar tegen deze bewerking; 
 • het bestaan van het recht bezwaar te maken bij een toezichthouder;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokken persoon;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met in begrip van profiling volgens art. 22 lid. 1 en 4 AVG en, tenminste in deze gevallen, duidelijke informatie over de logica die eraan ten grondslag ligt, de strekking ervan en de beoogde resultaten van een dergelijk verwerking voor betrokkene.
U heeft het recht geïnformeerd te worden of de persoonsgegevens die u betreffen aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze context kunt u informatie eisen over de gepaste garanties volgens artikel 46 AVG met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie 

Ten opzichte van de verantwoordelijke heeft u het recht op rectificatie en/of aanvulling voor zover de persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking van de verwerking van persoonsgegevens verlangen die u betreffen:
 • als u de juistheid bestrijdt van de persoonsgegevens die u betreffen gedurende een periode die de verantwoordelijke de mogelijkheid biedt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en daarvoor in de plaats de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eist;
 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor het geldend maken, het uitoefenen of verdediging van wettelijke rechten, of
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 lid. 1 AVG en het nog niet vaststaat of de wettige belangen van de verantwoordelijke ten opzichte van uw belangen overwegen.
Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van het bewaren ervan, uitsluitend te worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, het uitoefenen of de verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang in uw land of in een van de EU-lidstaten.
Als de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u hierover door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk worden verwijderd. De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:
 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid. 1 sub. a of art. 9 lid. 2 sub. a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. 
 • U maakt volgens art. 21 lid. 1AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritaire wettige redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid. 2 AVG.  
 • De persoonsgegevens die u betreffen werden onrechtmatig verwerkt. 
 • De verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen is noodzakelijk om te voldoen aan een juridische verplichting in uw land of een van de EU-lidstaten die van toepassing is voor de verantwoordelijke. 
 • De persoonsgegevens die u betreffen werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid. 1 AVG verzameld.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonsgegevens die u betreffen openbaar heeft gemaakt en hij is volgens art. 21 lid. 2 AVG. verplicht de gegevens te verwijderen, neemt hij met in achtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om degenen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn erover te informeren dat u als betrokkene van hem heeft geëist dat alle links naar deze persoonsgegevens, kopieën of vermenigvuldigingen van deze persoonsgegevens worden verwijderd. 

c) Uitsluitingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefen
 • van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • noodzakelijk is voor het vervullen van een juridische verplichting, die verwerking volgens het EU-recht of het recht in de lidstaten prioritair is of voor het uitvoeren van een opdracht die van openbaar belang is of een gevolg is van het uitoefenen van openbaar gezag die werd overgedragen aan de verantwoordelijke;
 • om redenen van het openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid volgens art. 9 lid. 2 sub h en 1 AVG, evenals art.9 lid. 3 AVG.
 • voor archiveringsdoeleinden die in het openbaar belang zijn, voor wetenschappelijk of historische onderzoek of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid. 1 AVG voor zover het onder lid a genoemde recht naar het zich laat aanzien de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig hindert, of 
 • voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

5. Recht op informatie

Als u uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend heeft gemaakt bij de verantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers die inzicht hebben gekregen in de gegevens te informeren over de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of is verbonden met een onevenredige inspanning.

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat hij u informatie over deze ontvangers geeft.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u ter beschikking heeft gesteld aan de verantwoordelijke in een gestructureerd, gebruikelijk, elektronisch verwerkbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke, zonder beletsel door de verantwoordelijke persoon die kan beschikken over deze gegevens, voor zover

 • de bewerking berust op inwilliging volgens artikel 6, lid 1 sub a, AVG, of artikel 9, lid 2, sub a AVG, of op een overeenkomst volgens artikel 6, lid 1 sub b AVG en 
 • de bewerking geautomatiseerd plaatsvindt.
Bij de uitoefening van dit recht bent u gerechtigd te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens die u betreffen rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon worden doorgegeven aan een ander, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van anderen mogen hierdoor niet worden beïnvloed.
Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor een bewerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak, die van publiek belang is of wordt uitgevoerd als gevolg van openbaar gezag dat werd overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen volgens artikel 6 lid 1 sub e of f AVG, dit geldt ook voor profiling op deze grondslag. 

De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u betreffen, hetzij hij kan dwingende legitieme gronden voor de verwerking ervan kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking geschied ten dienste van het vaststellen, de uitoefening of verdediging van rechten.

Als de persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt voor directe reclame, hebt u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dit doeleinde, dit geldt ook voor profiling, voor zover deze in relatie staat tot de directe reclame.
Als u bezwaar aantekent tegen de verwerking met als doel reclame te maken, worden de persoonsgegevens die u betreffen niet meer voor dit doel gebruikt.
U kunt, in samenhang met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, gebruik maken van uw recht van bezwaar aan te tekenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op herroepen van de toestemming op grond van de verordening bescherming persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming op grond van de verordening bescherming persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Door de toestemming te herroepen laat de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen onverlet.

9. Geautomatiseerd besluit in afzonderlijke gevallen, inclusief profiling

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend berust op geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, dat uitwerking heeft op u of op u op een soortgelijke wijze van invloed is. Dit is niet van toepassing wanneer het besluit 
 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
 • toelaatbaar is op basis van regelgeving van de Europese Unie of lidstaten, waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze regelgeving passende maatregelen bevat ter verzekering van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of
 • wanneer het besluit met uw uitdrukkelijke toestemming tot stand komt.

Deze besluiten mogen echter niet berusten op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9, lid 1 AVG, voor zover art. 9. lid 2 sub a of g van toepassing is en passende maatregelen werden getroffen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

Met het oog op de gevallen genoemd in (1) en (3) treft de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten, vrijheden en uw wettige belangen te verzekeren, waartoe minimaal het recht op ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, uiteenzetting van het eigen standpunt en aanvechten van het besluit horen.

10. Het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie

Onverlet een andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedure hebt u he recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zich uw domicilie bevindt, uw werkplek of de plek van de vermeende overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen strijdig is met hetgeen is bepaald in AVG. 

De toezichthoudende instantie, waar het bezwaar werd ingediend, informeert de persoon die bezwaar aantekent over de stand van de bezwaarprocedure en de uitkomsten, met inbegrip van de mogelijkheid tot een rechtsprocedure volgens art. 78 AVG.

2

XI. Overige informatie

1. Pagina's in buitenlandse talen

Voor zover de presentie op het internet in andere talen dan het Duits wordt aangeboden, is dit uitsluitend een dienstverlening aan onze klanten, belangstellenden en medewerkers die het Duits niet machtig zijn.